Eurokoden för rostfritt stål
– Tillägg A2 till SS-EN 1993-1-4

Aktuellt, Konstruktion
I februari 2021 publicerades ett andra tillägget till 2006 års version av Eurokoden för rostfritt stål, SS-EN 1993-1-4:2006+A2:2021.

Tillägget består av en enda revision, Tabell 5.3, som listar imperfektionsfaktorn (α) och gränsslankhetsfaktorn (λ0) vilka används i knäckningskurvorna för böjknäckning, vridknäckning och böjvridknäckning.

Den reviderade tabellen redovisas nedan inklusive motsvarande tidigare värden inom parentes.

Anledningen till tillägget är att det sedan de ursprungliga knäckningskurvorna togs fram för mer än 25 år sedan har det tillkommit en avsevärd mängd ytterligare experimentella data för rostfria profiler under tryck. Testdata, kompletterade med omfattande numeriska analyser och tillförlitlighetsbedömningar, indikerar att för kallformade rör och öppna profiler var de befintliga knäckningskurvorna för optimistiska. Utvärdering av data visade också att i vissa fall var en annan knäckningskurva motiverad för ferritiskt rostfritt stål på grund av dess mindre icke-linjära spännings-töjningsegenskaper. Dessutom var det möjligt att göra skillnad mellan rektangulära och runda rör, såväl som c-profiler med fläns och vanliga c-profiler. Nya data för varmformade rör möjliggjorde också tillägg av knäckningskurvor för denna produkttyp. Svetsade lådprofiler har konservativt tilldelats samma knäckningskurva som varmvalsade och svetsade öppna profiler.

I SBI Publikation 196 Dimensionering av rostfritt stål, är de nya mer konservativa knäckningskurvorna redan implementerade genom Tabell 6.1 respektive Figur 6.1. Ytterligare information om de nya knäckningskurvorna finns i dokumentet Commentary to the Design Manual for Structural Stainless Steel, tillgänglig på www.steel-stuffs.org/designmanual

För vridknäckning och böjvridknäckning har nya testdata också antytt att den ursprungliga knäckningskurvan är allt för optimistisk för c-profilspelare. I avsaknad av data för andra öppna profiler som riskerar vridknäckning eller böjvridknäckning rekommenderas böjknäckningskurvan för den veka axeln som en approximation på säkra sidan. Samma tillvägagångssätt används i prEN 1993-1-1: 2020.

Författare

Erik Forsgren, SBI