Samarbete mellan One Click LCA och The International EPD System

Aktuellt, Hållbarhet
Den 30 mars meddelade One Click LCA och The International EPD System ett samarbete som gör det möjligt för One Click LCA-användare att skapa och publicera EPD:er i det internationella EPD-systemet. Tidigare publicerade One Click LCA-användare som standard sina EPD:er hos finska EPD-operatören RTS, vilket också fortsättningsvis är möjligt.

– Det internationella EPD-systemet är vår utvalda partner för att generera EPD i stor skala. Deras expertis och erkännandet och trovärdigheten av deras EPD-verifieringssystem ger tillverkarna det förtroende de behöver för att investera i EPD säger Panu Pasanen, vd för Bionova Ltd, utvecklare av One Click LCA.
Att skapas EPD:er med den förverifierade One Click LCA-programvaran är snabbare och billigare än att göra det manuellt, samtidigt som man slipper kompromissa med kvaliteten. Programvaran har genomgått en noggrann verifiering, där dess LCA-modeller, beräkningar och data utvärderas och valideras oberoende av varandra
för kompatibilitet med det internationella EPD-systemet. Tillverkare kan skapa och publicera EPD:er i det internrationella EPDsystemet från och med juni. Kraven ökar allt mer från samhället och andra aktörer på att kunna
redovisa verifierade värden på miljöbelastningen för de byggprodukter som tillverkas. Vad svarar du när dina kunder vill veta? Med en miljövarudeklaration (EPD) kan ditt nästa projekt vara i hamn.

Fler EPD:er på gång

En gemensam onboarding inleddes den 16 mars för SBI:s medlemsföretag som vill skapa egna EPD:er med hjälp av SBI/One Click LCA EPD-generator. I inledningsskedet gavs teoriseminarier och nu är de flesta företagen inne i en handledningsfas där de arbetar med att färdigställa sina första EPD:er. 10 företag deltog på den gemensamma onboardingen. Efter det har fler företag tecknat licens och börjat skapa EPD:er. Några av företagen är:
Areco Profiles
BJ Svets och Anläggning
EAB
Llentab Steel
Ranaverken
Nordic Fastening Group

Seminarium med information om hur användning av EPD-generatorn från SBI och One-Click LCA fungerar.

EPD-kartan

SBI har skapat en EPD-karta för att hjälpa inköpare och andra intresserade att hitta stålentreprenörer, -distributörer, -tillverkare och andra som har relevanta, EPD:er, inom stålbyggnadsbranschen i Sverige.
Kontakta
epd@sbi.se om du vill lägga till ditt företag.

Se kartan här: www.sbi.se/epd-kartan/