Ombruksprosjekt i Arendal

Hållbarhet
Arendal Havn har mye aktivitet i og rundt området om dagen. Da trengs det plass til maskiner og utstyr, pluss litt annen diverse lagerplass. Til denne hensikten trengte man et bygg som kunne huse alle disse funksjonene – men på dette tidspunktet var det knyttet en del usikkerhet rundt materialtilgjengelighet og leveringstider. Så fikk man nyss om et bygg som skulle tas ned, og som kunne flyttes og settes opp til nettopp det formålet det var tiltenkt. Ombruk ble dermed løsningen.

Hvorfor måtte bygget tas ned?

På Rjukan har det over tid vært jobbet med å få på plass et 30 000 kvadratmeter stort oppdrettsanlegg for ørret for selskapet Hima AS. Stavtaket for dette anlegget ble satt i august 2022. Tomta anlegget skal bygges på, har ganske knapt med areal – og det var altså på denne tomta ombruksprosjektet stod. Bygget, som på dette tidspunktet var eid av en lokal transportør, fragikk sin tomt fra næringsselskapet og solgte bygget til Hima. Dessverre var bygget i veien for fiskeoppdrettsanlegget, og det måtte fjernes.

Bærekraftige løsninger er en sentral del av Himas profil. Et av målene deres er å bli verdens mest miljøvennlige i bransjen – blant annet resirkuleres 99,5 % av vannet i anlegget. For å bygge videre på denne profilen, ønsket også Hima å finne noen bærekraftige løsninger for bygget. Ønsket var å ombruke bygget, da ombruk er står som nest høyeste nivå i avfallspyramiden. Etter litt research fant man en aktuell kjøper i Arendal Havn, og bygget ble gjort klart til demontering.

I tiden bygget ble demontert, var situasjonen på litt usikker med tanke på det å få tak i materialer til et eventuelt nybygg. Bygget var også bare 10 år gammel og relativt nytt, og, etter alt å dømme, enkelt å demontere. Med dette i mente ble det en god løsning å gå for direkte ombruk – noe man vet helt sikkert kan gjennomføres nå.

Demontering og remontering

Bygget i seg selv er ikke av de største dimensjonene, men det var av meget god kvalitet til å ha stått i 10 år. Det er en typisk hallbygning med blant annet stålkonstruksjoner, buer, isolerte sandwichelementer i taket og isolerte veggelementer. Taket var det første som ble demontert, før man jobbet seg videre nedover. Da bygget var ferdig demontert, ble alle komponenter godt merket før de ble pakket inn og klargjort for videre frakt til Arendal. Alt gikk ganske knirkefritt og det viste seg at bygget var i bedre tilstand enn først forventet. Boltene hadde ikke engang rustet. Betongen ble hugget opp og sendt til deponi, da den var såpass godt armert og dermed ikke kunne ombrukes.

Ved ankomst i Arendal ble alt montert opp i motsatt rekkefølge av demonteringsprosessen. Det ble designet nye fundamenter, samt gjennomført en kontrolldimensjonering for laster. Dette måtte gjøres fordi det er høyere snølast på Rjukan enn i Arendal, men til sammenligning er vindlasta høyere i Arendal.

Tidsmessig sett gikk det ca. like lang tid på demonterings- og remonteringsprosessen. Det anslås ca. 3 uker på å ta ned bygget, og ca. 3 uker på å sette det opp igjen, samt litt ekstra komplementering etterpå. Alt i alt anslås hele prosessen å ha tatt ca. 8 uker.

Konklusjon

Litt av viktigheten for en enkel demonteringsprosess ligger i om det prosjekteres for demontering.  Dette var et boltet bygg og bygget på «riktig» måte – har du den forutsigbarheten, blir det mye enklere å ta ned. I dette tilfellet viste denne løsningen seg å være den beste. Det var viktig å få det raskt ned, men også raskt opp igjen. I tillegg fikk kjøper en forutsigbarhet som man ikke får når man kjøper splitter nytt. Dette, i kombinasjon med høye priser på materiell og usikkerhet rundt leveransetidspunkt, gjorde det lettere å gå for ombruk.

Författare
Mari Solheim, Norsk Stålforbund

Fotokred alle bilder: Bøttger AS