Lumi – Modernt återbruk genom hela projektet

Hållbarhet
Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån i Uppsala och renoveringen av hela fastigheten från 70-talet präglas av ett visionärt återbruk. Bland annat återanvänds så väl stålreglar som gipsskivor från de ibland 40 år gamla innerväggarna och blir ”nya” innerväggar under renoveringen. Plåt från takfläktrummen som rivs återanvänds bland annat till en korgflätad plåtbeklädnad på det nya hiss-schaktet.
Gamla stålreglar från 70-talet uppreglade till nya innerväggar och väntar nu på att de gamla gipsskivorna ska skruvas fast igen. Foto: Lars Hamrebjörk
 

Lumi ligger i Södra city i Uppsala, ett område som utvecklas i snabb takt av Vasakronan i nära samarbete med Uppsala kommun. Målet är en hållbar stadsdel, ett nytt grönt stadsstråk och lösningar i framkant. Den befintliga byggnaden byggdes på 70-talet lite som en barriär för att markera ett tydligt avslut av innerstaden. Stora delar av Lumi demonteras i sin helhet, men det unika är att man utöver betongstommen tänjer på vad som går att återbruka. Man behåller tre byggnadskroppar som man kopplar samman med en ljusgård. Hela fastigheten präglas av ett visionärt återbruk där husets stomme behålls i sin helhet och tegelväggar i källaren bevaras där det är möjligt. Men för att kunna bygga på med två nya våningar utan grundförstärkning revs de befintliga betongfasaderna och ersätts med en ny fasadkonstruktion.

Det nya hiss-schaktet kläs in med en flätad beklädnad från remsor från det återbrukade plåten från de gamla takfläktrummen.
 

Nya innerväggar byggs upp av demonterat tegel eller återbrukade gipsväggar. Målsättningen är att 100 procent av skåpinredning till pentryn, dörrar och glaspartier ska vara återbrukade. Stålbalkar från stommen återbrukas som belysningsstolpar.

Innerväggarna med stålreglar och gipsskivor från 70-talet demonteras och återbrukas i nya väggar och installationsprodukter som till exempel ventilationsdon, VVS-produkter och sanitetsporslin återanvänds. De plåtbeklädda takfläktrummen rivs för att kunna bygga på med två våningar på den gamla stommen. Men plåt skärs varsamt ner och lagras för att sedan kunna användas och valsas om som ny takplåt. Men en del av den gamla plåten skärs i remsor och blir till en korgflätad beklädnad på den nya hiss-schaktet.

Stålreglar som gipsskivor från de ibland 40 år gamla innerväggarna och blir ”nya” innerväggar. Foto: Lars Hamrebjörk

För att återbruket av byggmaterial ska fungera rationellt och effektivt har man i projektet jobbat fokuserat med digitaliserade processer. En av de ansvariga för digitaliseringsarbetet är Per Höglin på Byggstyrning. Han ser stora möjligheter att utveckla arbetet med återbrukat material om man gör det på rätt sätt.

– Vi bygger allting digitalt. Alla våra projektörer jobbar i molnet, live. Våra entreprenörer använder den digitala modellen och bygger efter den. De har inga traditionella ritningar. Digitaliseringen är en oerhört viktig del för att möjliggöra återbruket. Det är en förutsättning för att vi ska ha en effektiv godshantering annars blir det bara ett förråd med grejer i källaren, säger han.

Foto: Lars Hamrebjörk

Läs mer på Internet

Författare
Lars Hamrebjörk