Chalmersfastigheter söker återbrukat byggmaterial!

Aktuellt, Hållbarhet
Under 2021 ska Chalmers nya besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium för rymdteknik, astronomi och geovetenskap på Råö i Kungsbacka stå klart. Det blir ett hållbart bygge där byggherren Chalmersfastigheter satsar på att använda återbrukat material till 85 procent. Man söker nu konkreta, återbrukbara delar till bygget. Det handlar bland annat om 500 löpmeter betongpålkap samt HEA-balkar och VKR-profiler till stålstommen.
Besökcentrum i Onsala rymdobservatorium av återbrukat byggmaterial

– Vår tanke är att återbruka en CE-märkt stålkonstruktion för stommen, säger Pär Johansson projektledare på Chalmersfastigheter. Vi kommer att klä in den med återbrukat byggmaterial som ska ha använts som byggmaterial i någon annan byggnad. Det material som inte går att använda i återbrukat skick ska i första hand vara spill eller felbeställningar som skulle ha slängts som avfall eller gått till materialåtervinning. Visionen är att skapa ett 100 procent återbruksprojekt. Eftersom material som har specifika funktionskrav, som till exempel tätskiktsmaterial, är svåra att demontera från ett annat bygge behöver vi antagligen köpa in nytt. Därför lägger vi ribban på 85 procent återbrukat.

Den nya byggnaden, som ersätter en tidigare, uttjänt byggnad, blir närmare 500 kvadratmeter och ska rymma utställningshall, konferensrum, mötesrum, laboratorium och teknikrum.

Tanken är att besökarnas nyfikenhet för rymden ska väckas genom att upptäcka Chalmers kunskap inom rymdteknik, astronomi och geovetenskap. Ett viktigt syfte är att inspirera till mer förståelse för jordens och mänsklighetens plats i universum och för teknikens roll i utforskningen av rymden.

I riktning med Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete blir byggnaden klimatneutral där cirkularitet vad gäller återbruk och återvinning är vägledande. Materialvalen ska minimera klimatavtrycken och all energi är förnybar. De nio tillfrågade totalentreprenörerna ombads ange anbuden i både koldioxidekvivalenter och i kronor. Det blev NCC som tog hem anbudet tätt följda av Wästbygg som god tvåa.

– Genom att skapa ett unikt återbruksprojekt vill vi visa Sveriges byggbransch att det går att återbruka i större skala, menar Pär Johansson. Om det blir billigare är svårt att utvärdera i förväg. Även om materialkostnaden blir avsevärt lägre ökar arbetskostnaden en del. Vårt strävan är att bygga det nya besökscentrumet med hjälp av återbrukat material som inte är dyrare än nyproduktion. Arkitekterna har tagit fram en guide som vi använder när vi letar återbrukat material, företrädesvis via samverkansarenan Återbruk Väst. Tillsammans med NCC har vi även tagit fram metoder för kvalitetssäkring och provtagning för att säkerställa kvaliteten.

White Arkitekter har ritat den unika byggnaden som placerats mellan de fem stora radioteleskopen vid randen av havsbandet där jord, hav, atmosfär och rymd möts.

Det som man bland annat nu söker är 500 löpmeter betongpålkap samt HEA-balkar och VKR-profiler till stålstommen. Har du tips på det så kontakta Anton Franker på Reclaimd anton@reclaimd.se eller Pär Johansson på Chalmersfastigheter par.johansson@chalmersfastigheter.se

Har du använda HEA-balkar eller VKR-profiler som kan återbrukas?

Beställare: Chalmers
Byggherre: Chalmersfastigheter
Arkitekt: White
Entreprenör: NCC Building Sverige