Bygga på ett nytt och hållbart sätt med Weathering-stål

Hållbarhet
Bygg- och anläggningsindustrin står för 39 % av världens CO2-utsläpp. Och i Europa är anläggningsindustrin den största stålkonsumenten. Potentialen för att minska CO2-utsläppen är enorm. Så, hur kan vi bidra genom att göra infrastrukturen mer hållbar? Eller genom att utveckla mer hållbara stål?

SSAB Weathering-stål levereras färdigt för användning utan förzinkning eller lackering. Redan detta är ett betydande steg mot en mer hållbar infrastruktur till en rimlig kostnad. Med sin höga hållfasthet möjliggör den en lägre stålvikt, vilket innebär en lägre mängd inbäddad koldioxid. Men det slutar inte där. I framtiden kommer du att kunna få allt detta i ett helt fossilfritt stål. Övergången till fossilfria stållösningar för infrastruktur är på gång och det är nu dags att börja designa hållbart.

Även om du bestämmer dig för att måla kan du fördubbla intervallen för underhållslackering jämfört med konventionellt kolstål.

Klar att använda, ingen förzinkning eller lackering krävs

Fördelarna med att hoppa över beläggningsprocesserna och därmed minska miljöbelastningen är betydande. Till exempel står det europeiska genomsnittet för varmförzinkning av ett ton stål för mer än 120 kg CO 2 -utsläpp. När samma mängd stål målas resulterar det i ungefär 160 kg CO 2-utsläpp. Dessutom medför dessa processer betydande kostnader och längre ledtider.

Med SSAB Weathering-stål kan du undvika sådana inneslutna koldioxidutsläpp och kostnadsintensiva beläggningar under produktens livslängd. Istället blir patinan i väderbeständigt SSAB Weathering-stål självgående i omväxlande våra och torra perioder under atmosfäriska förhållanden. Detta bromsar rostbildningen och ger en livslängd som kan jämföras med belagt kolstål när det appliceras på rätt sätt. Helt naturligt, utan aktiva industriella processer. När det gäller framtida underhåll behöver din struktur inte ta bort beläggningar eller kassera kontaminerat blästeravfall.

Även om du bestämmer dig för att måla kan du fördubbla intervallen för underhållslackering jämfört med konventionellt kolstål. Det innebär avsevärda besparingar för ditt underhållsschema och din budget.

Testresultat i atmosfäriska förhållanden uppvisar överlägsen livslängd mot rost

Det tekniska forskningscentret VTT i Finland genomförde ett rostskyddstest för fyra olika broar tillverkade av SSAB Weathering-stål. Detta test gav prestandadata från verkliga atmosfäriska förhållanden i Finland under en 32-årsperiod. Resultaten bekräftar att väderbeständigheten i SSAB Weathering-stål i atmosfäriska förhållanden C2 och C3 gör dem till ett bra val med minimala korrosionstillstånd. Testerna visade också att mängden rost minskade drastiskt i takt med att patinan stabiliserades under de första 5 åren efter driftsättning.

Testresultat från verkliga atmosfäriska förhållanden i Finland

Broar i Finland: Kumulativ korrosionsförlust över 32 år (1982–2014), material COR-TEN® B
Broar i Finland: Kumulativ korrosionsförlust över 32 år (1982–2014), material COR-TEN® B.
Källa: VTT-CR-05247-14, Korrosionsstudie av väderbeständig stålplåt 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.

Lägre koldioxidutsläpp med höghållfast stål

Höghållfast stål gör att du kan använda mindre stål i konstruktioner. Detta ger en motsvarande besparingspotential i inbäddade koldioxidutsläpp – potentiellt upp till 40-50 % – så att investeringar i strukturell omkonstruktion som krävs för befintliga strukturer verkligen betalar sig.

Utveckling av korrosionsförlust (μm/a) under livslängden
Teoretisk reduktionspotential för inbäddat kol genom användning av höghållfasta stål från SSAB Weathering.
Källa: VTT-CR-05247-14, Korrosionsstudie av väderbeständig stålplåt 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.

SSAB har utvecklat ett brett sortiment av väderbeständigt SSAB Weathering-stål med sträckgränser på upp till 960 MPa, vilket möjliggör strukturer med lägre stålvikt även med typisk korrosionstillstånd för SSAB Weathering-stål. Det innebär att de korrosionstillstånd som krävs för väderbeständigt stål inte nödvändigtvis ökar vikten, och i kombination med höghållfasta stålsorter kan stålvikten och relaterade inbäddade koldioxidutsläpp också sänkas. Detta öppnar upp för nya användningsmöjligheter, särskilt för tunn plåt med mellan 3-8 mm tjocklek.

På senare tid har vissa höghållfasta väderbeständiga stålsorter också standardiserats i Europa enligt de harmoniserade produktstandarderna EN 10025-5:2019 och EN 10219-3:2020 för platta produkter, rörprodukter och stålkonstruktioner tillverkade av dessa stålsorter kan också CE-märkas av kunden. Därför har intresset på den europeiska marknaden för denna unika kombination av väderbeständiga egenskaper och hög hållfasthet ökat stadigt.

Använd bättre stål – bli utsläppsfri med SSAB

SSAB är redan ett av världens mest CO2-effektiva stålföretag. Men tack vare vår nya strategi för stålproduktion strävar vi nu efter att introducera marknadens första fossilfria stål senast 2026 och göra hela vår verksamhet fossilfri 2045. SSAB Weathering-stål kommer att vara en del av denna transformation av utbudet.

SSABs miljövarudeklarationer (EPD:er) följer internationella standarder och ger objektiva data som framhäver våra produkters låga koldioxidavtryck. SSAB Weathering-stål omfattas av EPD:er enligt ISO 14025:2006 och EN 15804:2012. Och i framtiden kommer fossilfritt väderbeständigt SSAB Weathering-stål att dokumenteras i en oberoende granskad EPD och kommer att överensstämma med strikta europeiska och internationella standarder. Denna garanti omfattar alla aspekter av stålproduktionsprocessen och ger våra kunder en koldioxidfri värdekedja.

10 goda skäl att använda SSAB Weathering-stål

Rätt materialval kan ha stor inverkan på en stålstrukturs hållbarhetsprofil. Här är 10 goda skäl att använda SSAB Weathering-stål när det kommer till produktprestanda, miljö och kostnader:

  • Jämförbar livslängd med belagt kolstål, 40-100+ år i C3 vid korrekt applicering
  • Klart att använda – inget behov av förzinkning eller lackering innebär lägre kostnader redan i byggnationsfasen
  • Om en målad yta krävs av estetiska skäl innebär ett fördubblat intervall för underhållsmålning lägre underhållskostnader.
  • Höghållfasta väderbeständiga produkter tillgängliga med sträckgränser på 420, 460, 500, 550, 700 och till och med 960 MPa, innebär en minskad mängd inbäddad koldioxid i lättare stålkonstruktioner
  • Vi använder redan de renaste metoderna för ståltillverkning och leder vägen mot fossilfritt stål i industrin
  • Ingen zinkavrinning till miljön
  • Inga skador på beläggningen vid installation eller transport
  • Inga utsläpp av skadliga kemikalier relaterat till målning och överbliven färg
  • Inga indirekta kostnader för trafikförseningar eller stängning av broar och infrastruktur på grund av underhåll
  • Naturlig färg och utseende

Fakta:

Bygga på ett nytt och hållbart sätt med SSAB Weathering-stål: