Återbruk av stålbalkar från provisorisk skolbyggnad

Hållbarhet
På Kvarnholmen, Nacka, har Ebba Braheskolan senaste fyra åren haft en provisorisk Skolbyggnad. Byggnaden har bestått av moduler placerade på ett kraftigt ramverk av stålbalkar. Nu står den nya skolan färdig och uppdraget att riva den provisoriska konstruktionen gick till Rival Bygg Rivning Demontering AB. Tillsammans med beställaren så projekterade man för att kunna återbruka så mycket som möjligt av stålet som ramverket bestod av.
Mobilkran användes för säker demontering. Foto: Lars Hamrebjörk

Genom ett samarbete med Stena Stål så kunde man kvalitetssäkra alla stålbalkar av modell HEA300 och skicka ned till Jönköping för kontroll, märkning och senare försäljning.
För att demontera stålet på ett säkert sätt användes en mindre mobilkran, den gjorde att arbetet gick smidigt och säkert och nu är stålbalkarna redo för nya projekt.

Totalt 114 meter HEA300 Stålbalkar. Foto: Lars Hamrebjörk
Exempel på hur det går till när man demonterar stål för att använda det på nytt – återbruka stålet helt enkelt! Foto: Lars Hamrebjörk
Stålbalkar redo för transport till Stena Stål. Foto: Lars Hamrebjörk
Hos Stena Stål kontrolleras stålet för vidare försäljning.