Eftermontage i betong – sprucket eller osprucket?

Fästelementtipset
Det är ofta stålkonstruktioner behöver fästas in i betongkonstruktioner i efterhand. Allt från upphängning av installationer till infästning för balkupplag. Typerna av infästningar för eftermontage är nästan oändligt; expandrar, betongskruvar, kemankare, och så vidare. I den djungeln är det lätt att missa en viktig aspekt. Nämligen om betongen ska räknas som sprucken eller osprucken.
Figur 1. Expander för osprucken betong överst och sprucken nederst.

Betong är sprött och har relativt låg hållfasthet i drag. Det hanteras genom armering i betongen som tar hand om dragkrafterna och håller ihop sprickorna när de uppstår. Sprickor i betong ändrar inte bara hur själva betongkonstruktionen beter sig, utan även prestandan för infästningarna. Sprickorna påverkar hur spänningarna fördelar sig lokalt runt infästningen där den för över lasten, vilket reducerar betongkapaciteten. I vissa fall kan kapaciteten för samma infästning vara hälften i sprucken betong jämfört med vad den är i osprucken. När betongen är sprucken är det stor chans att det går en spricka längs med borrhålet för infästningen. Detta vidgar hålet lite och gör att det fjädrar vid belastning, vilket ökar chansen att infästningen glider och om den inte är provad och godkänd för sprucken betong kan den lossna helt utan förvarning.

Det är som sagt provningar och godkännanden som styr användningsområdet. Det är inget man ser med blotta ögat. Två produkter kan se i princip likadana ut, men ändå vara godkända för olika saker, se Figur 1. Ibland kallas det infästning ”option 1” (sprucken) och ”option 7” (osprucken). Namnen kommer ifrån vanliga alternativ för provningsprogram i bedömningsdokument för ETA, som styr vilken prestanda och användningsområden som får deklareras. Testas inte infästningen i sprucken betong känner man inte till prestandan där och de bör inte användas i spruckna områden. Testas den i sprucken betong görs även tester i osprucken. Tester i sprucken betong är alltså mer omfattande och komplicerade, men täcker mer och fungerar för båda områdena.

När ska man då anta att betongen är sprucken? Sprickor uppstår i områden där dragpåkänningen överstiger draghållfastheten i betongen. Vanliga ställen det sker på är över stöd i kontinuerliga balkar och plattor, eller i underkanten mitt i spannet mellan stöden, se Figur 2. När sprickor uppstår på grund av förhindrad rörelse, vid exempelvis uttorkning eller temperaturändringar, är det svårare att veta vart sprickorna uppstår.

Figur 2 Vanligtvis spruckna områden

För infästningen spelar det ingen roll om sprickan finns vid installationstillfället eller om den uppkommer senare, det kan till och med vara värre om den uppstår vid senare tillfälle. Av dessa anledningar kan man generellt sett bara räkna områden som är tryckbelastade ospruckna. Är den inte det bör man anta att området är sprucket, även om det inte är det vid installationstillfället.

Med tanke på svårigheten i att bestämma om betongen ska anses sprucken eller osprucken är det rekommenderat att utgå ifrån att det är sprucket och använda infästningar godkända för det (t.ex. option 1) när förutsättningarna inte är helt kända eller en konstruktör gjort en detaljerad analys. Eftersom expander för sprucken betong även fungerar för osprucken är man på säkra sidan. Då kan man vara trygg med att man får tänkt prestanda direkt och även i framtiden, för en i sammanhanget liten extra kostnad.

Författare: Niclas Görander, Pretec