Underhållskostnaderna för målade konstruktioner minskar kraftigt med Corténstål

Arkitektur, Hållbarhet, Konstruktion
Extrema väderförhållanden och naturlig saltvattenspray. Detta utsattes målat SSAB Weathering stål för under en sex år lång testperiod. Trots att ytan repats ned till naken metall klarade provplåtarna korrosion, färgen satt bergfast och stålet bromsade ytterligare påverkan.

År 2012 inledde SSAB tester av målade plåtprover av typen SSAB Weathering. Det skedde i tuff utomhusmiljö, för att utvärdera hur väl stålet stod emot korrosion jämfört med konventionella målade stål. Resultaten samlades in 2018 och överträffade alla förväntningar. De målade SSAB Weathering provplåtarna visade sig förbli nästan oförändrade.

– Vi är väldigt glada över de här resultaten. En bättre korrosionsbeständighet gör att stålet inte behöver målas om så ofta, vilket minskar behovet av ommålning, sänker underhållskostnaderna och minskar belastningen på miljön, säger Henrik Eriksson på SSAB. 

Bättre korrosionsbeständighet med SSAB Weathering

Testerna visade att det bildades en skyddande patina på SSAB Weatherings stålyta, även när det fanns repor i färgskiktet. Denna skyddande yta hindrar korrosionen att ta sig in under färgen och förbättrar därmed korrosionsbeständigheten, vilket minskar behovet av underhåll.

– I testerna målades flera SSAB Weathering stål, samt ett referensstål utan väderbeständig stållegering, med ett epoxypolyuretan färgsystem. Därefter repades varje prov för att utsätta stålet för korrosion och lämnades sedan på en testanläggning utomhus i över sex år, förklarar Esa Virolainen, Senior Specialist på SSAB.

Ytterligare analyser visade allvarlig korrosion och lösa färgskikt runt repan på vanliga kolstålprover, medan enbart mindre korrosion kunde upptäckas i några av SSAB Weathering stålproverna. Efter en visuell inspektion utvärderades proverna enligt standarden ISO 4628.

– Man kunde se på färgskiktet att det fanns en synlig delaminering mellan färg och stål på det konventionella stålet, medan proverna för SSAB Weathering stålet såg i det närmaste intakta ut. En liten mängd rost hittades under färgen, men färgen fäste väl ändå. Man måste ta i rejält för att få bort färgen från de korroderade områdena, säger Virolainen.

Slutsatsen är att korrosionsbeständigheten blir bättre när man målar weathering-stål jämfört med vanligt kolstol, vilket minskar behovet av underhåll.

Testet genomfördes på ön Bohus Malmön, cirka 10 mil norr om Göteborg. Stålproverna exponerades kontinuerligt för extremt tuffa väderförhållanden och mycket korrosiva saltvattensprayer vid kraftiga stormar. Under nästan hela testperioden höll platsen korrosivitetsklassificering C5, den högsta på den internationella skalan. Stål som testades var; SSAB Weathering 355, 550, 700 och 960. Stålkvalitet S420 valdes för att representera konventionella kolstål utan väderbeständig stållegering som referensmaterial.

Läs mer på Internet
Testresultatet kan laddas ner här: