Stålworkshop på KTH

Arkitektur
För första gången har en stålworkshop för arkitekturstudenter genomförts i Sverige som ett samarbete mellan SBI och KTH:s arkitekturskola. Genom föreläsningar, ritarbete, studiebesök och verkstadsarbete har studenterna lärt sig hantera stålmaterial både vid skrivbordet och i praktiken.

I början på april i år fördjupade sig studenter på arkitekturskolan på KTH i stålbyggnad. Genom föreläsningar, ritarbete, studiebesök och verkstadsarbete har studenterna lärt sig hantera stålmaterial både vid skrivbordet och i praktiken. Workshopen började med studiebesök på stålverkstad där introduktion till svetsning gavs samt en inblick i en stålstommes tillverkning. En föreläsning om stålets egenskaper gav en teoretisk grund innan studenterna tog sig an veckans uppgift. I fyra grupper om sex studenter vardera blev varje grupp till delad en rumslig volym om 3m x 3m x 3m, i rummet skulle de blivande arkitekterna skapa en struktur som skulle bära minst tre personer som transporterar sig genom strukturen. Samtidigt fick bara tre punkter vara i kontakt med marken och anslutningar till övriga gruppers moduler skulle skapa en helhet.

Ett motiverat gäng arkitektstudenter förvandlade sina ritningar till en bärande stålkonstruktion under en intensiv vecka
Erik Forsgren SBI och Lasse Kilvaer Norsk Stålforbund var två av arrangörerna.
Modellutvärdering med feedback innan produktion.

Utmaningar i material och prefabricering

Grupperna fick varsin typ av stålprofiler till förfogande för att lösa sin uppgiftsställning. Profilerna var rektangulära rör, runda rör samt runda stänger vilket utgjorde huvudmaterial. Utifrån materialens olika styrkor valdes konstruktionslösningar vilket gjorde att materialen bidrog till gestaltningen. Stålet prefabricerades på verkstad där moduler svetsades med framför allt MAG, med assistans av två smeder. Prefabriceringen gjordes för att kunna transportera moduler från tillverkningslokalerna i en ände av KTH till utställningsplatsen intill arkitekturskolan i andra änden. Men prefabriceringen fyller även ett lika viktigt pedagogiskt syfte. Därför utmanades eleverna att utforma förband för smidigt montage på utställningsplatsen. Würth sponsrade med fästdon av olika slag vilket gav möjlighet till flera olika lösningar. Stålworkshopen visade att stålbyggnad kräver både god planering och precis detaljering för att underlätta den fysiska tillverkningen.

Under veckans verkstadspass assisterade två smeder från Lundgrens Smide kontinuerligt med goda råd.

Värdefulla erfarenheter

Studenterna har varit otroligt positiva och engagerade i uppgiften som var en utmaning utöver det vanliga arbetet på ritsalen, säger Frida Rosenberg som undervisar årskurs 2 på KTH Arkitektur. Studenterna fick både praktisk erfarenhet av att hantera stål som material samt möjlighet att föreställa sig en realistisk problematik, det vill säga att förstå och lösa både hållfastighet och kopplingsdetaljer i en bärande konstruktion. Det är ovärderligt för studenterna att få lära sig konstruktionsprinciper genom att upptäcka problem, utvärdera och lösa dem genom att bygga ett fullskaleprojekt. Det ökar förståelsen för förhållandet mellan material och konstruktion, en lärorik erfarenhet som jag tror ökar nyfikenheten för hur vår byggda miljö hänger ihop. Förhoppningsvis kan upplevelsen också generera ett intresse för stål som byggnadsmaterial i det framtida arbetslivet.

På fredag eftermiddag monterades slutligen alla prefabricerade delar framgångsrikt samman utanför arkitekturskolan. Det som var ritningar i början på veckan förverkligades till en struktur i stål, som i slutändan visade sig vida överträffa målet om att bära tre personer per grupp! Kursen leddes av Lasse Kilvær, Norsk stålförbud, Frida Rosenberg KTH och Erik Forsgren SBI och var ett samarbete med MVR. Konstruktionen har ställts ut på KTH under en månads tid, tillgänglig för studenter och allmänhetens beskådan. Ett stort tack till alla som var med och alla som bidrog!

Författare: Erik Forsgren, SBI

Publicerad i nr 3/2019