Sinuskorrugerad plåt på stålstomme

Arkitektur
Folkets Hus är den första färdigställda byggnaden av en rad nya projekt i upprustningen av Fisksätra, Nacka kommun. En viktig aspekt av ombyggnationen är den sociala; då Folkets Hus tidigare lokaler varit svårtillgängliga har vi placerat det nya Folkets Hus i hjärtat av Fisksätra, nära pendlingsstationen. Detta för att tillgängliggöra och skapa en viktig plats för kulturen under upprustningen av området.

Byggnaden har fått en tydlig visuell identitet med målsättningen att attrahera människor i alla åldrar och med olika bakgrunder och kommer att fungera som ett kulturellt nav. Här erbjuds en rad olika aktiviteter; allt från offentliga möten och teaterföreställningar till dansklasser och matlagningskurser.

Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider
Swedish Design Awards 2020

Fisksätra Folkets Hus tilldelades Design S ”Swedish Design Awards 2020” Kategori:Arkitektur. Läs här.
SSAB / GreenCoat har gjort en intervju med arkitekten Thomas Sandell som du kan läsa här.

Sinuskorrugerad plåt

Eftersom Folkets Hus är tänkt att vara en tillfällig byggnad skapade vi en design influerad av den nomadiska livsstilen med tält och provisoriska konstruktioner. Koppartälten i Hagaparken (1787–1790), vilka från början var avsedda som tillfälliga byggnader men som fått stå kvar och som med tiden blivit lite av ett landmärke för Stockholm, är en tydlig inspirationskälla. Då vi ville ha ett distinkt och lekfullt uttryck letade vi efter ett hållbart fasadmaterial som skulle kunna skapa en enhetlig volym och fungera på både väggar och tak. Valet föll på en grön sinuskorrugerad plåt som är formbar och ger byggnaden ett textilt uttryck – dessutom är den gröna fasaden en komplementfärg till de omkringliggande orange hyreshusen. 

Det ovala glastaket ställde stora krav på designen av båda stålkonstruktion och de sinuskorrugerade plåtarna.
Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider

Byggnadens huvudsakliga designelement består av ett 20 meter långt takfönster som skapar en ljus och inbjudande inomhusatmosfär. De triangulära fönstren, inspirerade av tältöppningar, öppnar upp och skapar en luftig känsla. Interiören är stilren, med få färger och material, och har en anspråkslös och flexibel design, detta för att fungera som en kontrast till de olika aktiviteterna som kommer att pågå i byggnaden. Målet med projektet var att skapa en positiv atmosfär och öka dragningskraften till Fisksätra.

Det generösa takfönstret skapar en ljus och luftig inomhusmiljö.
Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider

Stålstomme bakom sinuskorrugerade plåten

Nya Folkets hus skulle stå klart för inflyttning åtta månader efter projekteringens start. Det var därför viktigt att projektering, tillverkning och montage skulle kortas ner så mycket som möjligt för att kunna säkerställa önskad inflytt. Förenklade ståldetaljer i sin komplexitet togs fram. Svetsning på plats skulle undvikas om möjligt, förenkla lyft och montage på plats, snabb tillverkning i verkstad, beakta transportförutsättningar. Konstruktör, smed och plåtslagare hade ett nära samarbete under hela projekteringen och utförandet.

3D-modell stålstomme.

Takkonstruktionen och bjälklagen bärs av stålramar som även fungerar som stomstabiliserande element. Det infällda glastaket ställer höga krav på deformationer på stommen. För att få till en dubbelkrökt glasyta har flera plana element använts och monterats i olika vinklar för att få till ett enkelt, snabbt och ekonomiskt montage.

Konstruktionen består av ett antal ramar där ramtoppens utformning anpassas efter den dubbelkrökta glasytan på taket. Ramarna lyftes på plats i två delar med ett skruvförband placerad centriskt i byggnaden. Det valmade taket möts i en spetsig knutpunkt på vardera sida. Toleranser för tillverkning och montage skulle säkerställas.

Montage av stålstommen startades med båda gavlarna för att sedan mötas i mitten.

En av utmaningarna i projektet vara att utforma ett montagevänligt system för att kunna ta upp vinkelförändrar i två plan för stommen till glastaket. Glastaket ställde höga krav på den totala deformationen i stommen. Stomstabilisering utformades med dragstag i fasad vid gavlarna samt med ramverkan i sektion. Taket fungerade som en skiva och som en sammansatt konstruktion. Lyftkrafter skulle undvikas eftersom grundkonstruktion inte tillät det, likaså skulle lastkoncentrationer minimeras.

Stålstommen på 70 ton har tillverkats och monterats av Saltängen i Norrköping. I deras verkstad tillverkades 77 pelare och 66 balkar och diagonaler förberedda för skruvning på plats. Stålkomponenterna transporterades till Fisksätra där stommen byggdes upp under 8 veckor.

Nedsänkt pelarfot för att undvika snubbeltröskel vid entréer.
Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider
I det här projektet är den sinuskorrugerade plåten som en utsmyckning i sig själv.
Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider

Sinuskorrugerad plåt valdes på grund av att den har extra textur, för att få ett enklare uttryck i detaljerna och för att undvika skarvar som skapar en indelning i fasaden. Den homogena plåten skapar en sammanhållen volym. Med den sinuskorrugerade plåten uppnås en kombination av glatt och modernt, med en blinkning mot kulturtraditionen. GreenCoat-plåten valdes dessutom tack vare att den är korrosionsbeständig, UV-ljustålig och i princip underhållsfri. Den mjukt nedsänkta formen på taket gör att huset ser ut som en apelsinklyfta ovanifrån. Den ärggröna sinuskorrugerade plåten monterades på både fasad och tak i hela bitar från Areco.

Foto: Stena Fastigheter/Pixprovider

Beställare: Stena Fastigheter
Arkitekt: Sandells Sandberg
Konstruktör: Kvarteret Konstruktörer
Stålentreprenör: Saltängen
Plåtentreprenör: Kembel Tak & Fasad
Plåtleverantör: Areco / SSAB

Författare
Thomas Sandell, Sandells Sandberg
Catherine Carrick, Kvarteret Konstruktörer
Oskar Hedkrok, Saltängen