I Snitt – vinnare av Steel Race ReUse 2020

Arkitektur
Juryns Motivering: Ett snillrikt förslag! Genom användning av endast plana plåtar, som med utskurna snitt hakar i och låser varandra, skapas en innovativ konstruktion med ett självlåsande system, fri från skruv och svets. Den tydliga strukturen samspelar väl med torget och erbjuder ett antal mötesplatser, i kombination med en tydlig informationspunkt. Den visar på stålets möjligheter och blir en naturlig samlingsplats framför konserthuset. Efter Arkitekturgalan kan plåtarna enkelt tas ned och sättas upp igen, eller bearbetas och återbrukas i andra projekt. Förslaget ”I Snitt” är genomtänkt, väl presenterat och övertygar en enhällig jury med sin eleganta enkelhet! Arkitekt: Ludvig Hofsten, Tengbom Malmö

Konserthusets bastanta kolonnad i natursten är en vacker gestaltning av det klassiska tektoniska temat ”bära/bäras”. Paviljongen ”I snitt” är en modern tolkning av detta tema. Formen hämtas från Ivar Tengboms klassiska konserthusfasad men är modernt omtolkad till en lätt och smäcker konstruktion i stål. En minimalistisk och materialeffektiv struktur skapas där varje byggdel både bär och blir buren. Ingen del står på egen hand och ingen del kan utgå.

Strukturen utgörs av fem stående, rumsbildande skivor samt två liggande rader av totalt åtta skivor som binder samman och låser konstruktionen. Genom att bara använda ett material – 10 mm tjocka stålskivor som snittas och hakas i varandra – synliggörs hur stålet på egen hand klarar att utgöra en hel konstruktion. Inga skruvar eller andra kompletterande delar behövs.

De obehandlade stålskivornas varierande ytor fångar himlens färger soliga dagar men knyter också an till rosten i jorden. Paviljongens stående skivor kan på egen hand ses som taktila tavlor som förbipasserande kan se, känna och lukta på. Då alla skivor är riktade åt olika håll bryts ljuset vackert på olika sätt. Mellan skivorna skapas små halvprivata platser där människor kan mötas. Paviljongen har ingen fram- eller baksida.

Deltagare på Arkitekturgalan tittar på I Snitt på väg in på Konserthuset.

Under hela designprocessen har återbruk varit av största vikt. Paviljongen tillverkas av endast ett material: nio obehandlade stålplåtar med standarddimensionerna 10x2500x1250 mm. Dessa snittas på verkstad så att tre olika moduler skapas. Då nio hela stålplåtar används blir spillet närmast obefintligt. Strukturen är enkel och bygger på repetition av de tre komponenterna. När alla delar är på plats är konstruktionen sammanflätad och stabil genom att skivorna vrids runt sin egen axel.

Vinnaren: Arkitekt Ludvig Hofsten, Tengbom Malmö, visar upp modellen av I Snitt

Paviljongen är gjord för att lätt kunna packas samman och användas på andra platser. Den kan till exempel innehålla utställningar eller tillfälliga mässor. Med tiden får stålet en fin patina som betonar att stål är ett naturligt material. När ridån går ner och paviljongen gjort sin sista föreställning kan den enkelt packas samman och returneras till verkstaden där den kan användas i nya former. Bortsett från de mindre snitten är plåtarna i sitt ursprungliga skick.

Tillverkning montage

Vinnarprojektet tillverkades och monterades av Smederna, stålmaterialet levereras av Tibnor. Vinnarprojektet lyftes på plats på Hötorget framför entrén till Konserthuset under natten inför Arkitekturgalan 10 mars.

Provmontage pågår i Smedernas verkstad i Tumba.
Natten innan Arkitekturgalan monterade Smederna I Snitt framför Konserthuset. Vid midnatt efter galan monteras den ner och stålplåtarna används till att bygga något annat.

Här kan du se en film från montaget.