Fra slakteri til museum

Arkitektur, Hållbarhet
Sortland kommune og Museum Nord skal bygge GaiaVesterålen-museet av gjenbruksmaterialer. Dette skjer blant annet gjennom et internasjonalt forskningsprosjekt på resirkulering av betong. Museet skal være klimanøytralt i både bygg og drift. Innholdet i museet blir en banebrytende utstilling som forteller om livet i Vesterålen, naturen og havet – i fortid, nåtid, fremtid. I tillegg vil bygget ha et forskningssenter om klima, miljø og bærekraftige lokalsamfunn.

Med 13 millioner kroner fra et EU-forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser, skal det nye GaiaVesterålen-museet sette rekord i gjenvinning av betong. Gjennom Circular Boost-prosjektet skal det gamle slakteriet (Norturabygget) og den gamle brannstasjon på Sortland rives og gjenbrukes til å bygge det nye signalbygget på Sortland. Det er mye mer enn bare betong å hente ut fra prosjektene. Byggene inneholder flere andre materialer som kan bli gjenbrukt. Det er blant annet veldig mye stålkonstruksjoner og glass. Arkitektene i Lundhagem jobber nå med å kartlegge materialer for å sette sammen et nytt bygg av gjenbruk.

Bild: Lundhagem

I tilkobling til bygget er det tenkt et vindbeskyttet atrium og sosialt rom som kan fungere som en møteplass utendørs i Nord-Norges kalde klima for både unge og eldre deler av lokalsamfunnet, året rundt. På innsiden av det sirkulære museet blir det blant annet en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid, gjennom 16 utvalgte tema. Sentralt i GAIA er havets betydning, derfor er 1/4 av bygget en unik undervanns opplevelse.

Sortland kommune og Museum Nord er nå i tett dialog og har utført tomtebefaring på Sortland for å se på alternativ for lokalisering av GaiaVesterålen-museet. Det skal nå gjøres en utredning basert på befaringen og kriteriene for tomt som Lundhagem og Museum Nord har gitt til Sortland kommune. Neste steg blir å sammen finne ut hvilke av tomtene som passer best til formålet.

– Ambisjonen er et helsirkulært bygg som bidrar til det grønne skiftet i byggebransjen, og at GaiaVesterålen-museet skal ha en gjenvinningsgrad på 95% i byggeprosessen, sa Ane Høyem under en befaring, leder i GaiaVesterålen.

De norske partnerne i Circular Boost-prosjektet er Reno Vest, Norges arktiske universitet, Lundhagem arkitekter og Museum Nord, i tillegg spiller Sortland kommune en sentral rolle som bygger av museet.

GaiaVesterålen er mye mer enn et museum, det skal etablere et internasjonalt senter for forskning på klima, miljø og bærekraftige lokalsamfunn. Vi har allerede over 100 partnere i de fem nasjonale og internasjonale forskningsprosjektene vi er med i. Senteret skal etableres sammen med våre partnere, Sortland kommune og regionalt næringsliv.

Les mer her: www.gaiavesteralen.eco

Faktarubrik:
Circular Boost (CIRC-BOOST) er et 4-årig prosjekt, finansiert under Horizon Europe-programmet, som fokuserer på testing og oppskalering av sirkulære løsninger i bygninger og anleggssektoren gjennom fem pilotprosjekter, distribuert i ulike europeiske regioner. I Vesterålen tester piloten sirkulære løsninger gjennom realiseringen av GAIA – containermuseum.

Författare
Øystein Lihaug Hjelle, GAIA Vesterålen