En underhållsfri arkitektonisk ikon

Arkitektur
Enligt en färsk studie så gav målat SSAB Weathering stål ett obrutet färgskikt efter sex år utomhus med extrema väderförhållanden. Ett exempel på en byggnad där stålet spelat en betydande roll är Hashalom järnvägsstation i Tel Aviv. – Som arkitekt ritar jag byggnader som ska hålla i 100 år. Genom att välja COR-TEN® Weathering stål och måla det skapas en beständig konstruktion som egentligen inte behöver något underhåll alls, säger arkitekten och professorn Eri Goshen.
Eri Goshen är den kände arkitekten bakom den ikoniska byggnaden Hashalom järnvägsstation i Tel aviv. Han valde att arbeta med målat COR-TEN ® Weathering stål i taket för att undvika korrosion och minimera underhållskostnaderna.

Varje dag passerar hundratusentals människor i Tel Aviv en av de mest ikoniska moderna byggnaderna i Israel: Hashalom järnvägsstation. Det böljande taket över stationens norra del blev klart 1996. Nu är den andra södra delen uppförd, 25 år senare. För att det södra taket skulle få samma utseende och samma minimala underhåll som det norra, valde arkitekten att satsa på COR-TEN® Weathering stål. Det färdiga taket skapar en 250 meter lång stål- och glasmatta som ser ut som att den svävar över järnvägen och den angränsande motorvägen. 

– När du passerar det med bil ser taket ut som en rörlig våg – som om byggnaden verkligen var flygande, säger en av Israels mest kända arkitekter Eri Goshen. 

Taket på Hashalom järnvägsstation ser ut som om det svävar över järnvägen.

Sparar pengar med mindre underhåll

Taket stöds av åtta dragstänger, som bärs av fyra master. Både mast och tak är tillverkade av målade COR-TEN® B Tube –hålprofiler. Eri Goshen valde att använda målade COR-TEN® B Tube-sektioner av två anledningar: låga underhållskostnader och kostnadsbesparingar.

– Taket består av nästan 15 000 delar. Normalt måste man måla en struktur som den här minst vart sjätte eller åttonde år för att hindra korrosion och för att byggnaden ska bibehålla sitt utseende, förklarar han. 

Genom att istället måla väderbeständigt stål hindrar man korrosion, från att krypa in under färgen. Detta förlänger inte bara byggnadens livslängd, utan förhindrar också att rostfärgade droppar faller från taket, något som hade varit helt oacceptabelt ovanför en välbesökt järnvägsstation och en mycket trafikerad motorväg.

– Om vi hade använt traditionellt stål skulle stationen behövas stängas av för underhåll med regelbundna intervaller. Det är egentligen inte ett alternativ på en station där så många människor passerar varje dag, säger Eri Goshen. 

Taket består av nästan 15 000 delar, en struktur som man normalt måste måla om vart sjätte eller åttonde år, något som man slipper med COR-TEN ® Weathering-stål.

Självläkande stål

Eri Goshen påpekar att det finns en annan fördel med att använda Weathering stål och det är vad som händer när det uppstår repor i färgen.

– Takets struktur är flexibelt och rör sig lite hela tiden. Det innebär att svetsfogarna rör sig och det går inte att undvika att färgen spricker på vissa ställen. Men med COR-TEN® Weathering-stål blir det inte någon korrosionsskada av det. Eventuella sprickor som uppstår kommer att läka sig själva.

Taket stöds av åtta dragstänger och fyra master som är tillverkade av målade COR-TEN ® B Tube hålprofiler.

När en repa i färgen uppstår bildas en skyddande patina på stålytan. Det skyddande skiktet förhindrar att korrosion tränger in under färgen. Förbättrad korrosionsbeständighet minskar underhållet och därmed också stora kostnader.

– Användningen av COR-TEN® Weathering har varit viktig för järnvägsstationens tak. Vi valde till och med att måla det i en benvit färg – samma färg som dammet här. Resultatet har blivit att den norra stationsdelen faktiskt aldrig har rengjorts på 25 år. Vi förväntar oss det samma för den nya södra delen, avslutar Eri Goshen. 

Författare:
Robert Moskowitz