Världens första byggnad med fossilfritt stål

Aktuellt, Hållbarhet
Tillsammans med Peab, SSAB och Wihlborgs presenterar Ruukki världens första byggnad med fossilfritt stål. Byggnaden Tomaten 1 i Lund är en industrianläggning på 6000 kvadratmeter. Det fossilfria SSAB-stålet tillverkat med HYBRIT-teknologin har använts i tillverkningen av sandwichpanelerna. Där ca 40 procent av byggnadens paneler består av fossilfritt stål.

I ett nära samarbete med Smidmek, del av Peab Byggsystem, har vägg- och takkonstruktionen dimensionerats och projekterats samt producerats av Ruukki. Till väggarna användes sandwichpaneler för att skapa ett energieffektivt byggnadsskal med låg energiförbrukning under hela dess livslängd. Byggnaden ska bli en toppmodern industrianläggning på 6 000 kvadratmeter för kontraktstillverkning av probiotika, kosttillskott och läkemedel och ska rymma kontor, lager, produktion och teknikutrymme.

”Produkter tillverkade av fossilfritt stål är en del av Ruukkis mål att ta byggbranschen mot koldioxidneutralt byggande. De nordiska länderna, och i synnerhet Sverige, är föregångare inom hållbart byggande. Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi kan revolutionera framtidens byggande tillsammans med våra kunder” säger Sami Eronen, vd Ruukki Construction.

”Vi kan bara nå branschens mål om klimatneutralitet om vi samverkar och tillsammans utvecklar produkter och byggnader som gör verklig skillnad. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen och vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår egen kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner”, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Det är de mörkare fasadelementen som är tillverkade av Ruukki med fossilfritt stål. Foto: Lars Hamrebjörk

Sandwichpaneler med fossilfritt stål 

Till Tomaten 1 levererades sandwichpanelen SPA E Life 200 där delar av stålet har ersatts med fossilfritt stål. Ruukkis nuvarande Life-paneler har ett koldioxidavtryck som är 20 procent lägre än den genomsnittliga europeiska mineralullspanelen. Kärnan i Life-panelen består av glasull, där över 70 procent av materialet är tillverkat av återvunnet glas. För byggnader liknande Tomaten kommer fossilfritt stål minska fasadens koldioxidavtryck med ca 50 procent år 2026 när det fossilfria stålet erbjuds i kommersiell skala.

Cirka 40% av sandwichelementen till industribyggnaden Tomaten 1 i Lund har tillverkats av fossilfritt stål. Foto: Anna Malm

Stomkonstruktionen

”Arbetet med montaget har gått helt enligt tidplanen. Det är ingen skillnad i momenten med det fossilfria stålet jämfört med konventionellt stål, men det känns väldigt bra att vi kan bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn” säger Peter Olofsson, projektchef på Smidmek

Byggnaden har uppförts med en stålstomme med 54 st 12 m höga pelare av fyrkantsprofiler som har tillverkats i Smidmeks egen verkstad i Eslöv. Totalt 32 st tackfackverksbalkar har tillverkats och levererats av Maku. Byggnaden består av två delar med en brandvägg mellan. En kontorsdel på 39 x 54 m i två våningar med stålpelare och betongelement och 22 m långa takfackverk. Den andra delen är en lagerhall på 33 x 54 m med 17 m långa takfackverk. Det är på den delen som man har monterat sandwichelement med fossilfritt stål.

Stålstommen till byggnaden har tillverkats om monterats av Smidmek, som även har monterats fasadelementen. Foto: Stefan Olsson

Författare
Lars Hamrebjörk

Beställare: Wihlborg
Arkitekt: Wennström & Lundquist arkitekter
Entreprenör: Peab
Konstruktör: K-System
Stålentreprenör: Smidmek
Fasadelement: Ruukki
Takfackverk: Maku

Stålstommen med tackfackverksbalkar från Maku har monterats av Smidmek. Foto: Lars Hamrebjörk
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), besökte projektet i Lund och invigde ”Världens första byggnad med fossilfritt stål. Foto: Lars Hamrebjörk
Thomas Hörnfeldt, SSAB, och Sami Eronen, Ruukki, berättar för Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) om sandwichelement med fossilfritt stål. Foto: Lars Hamrebjörk

Ytterligare information finns på:
https://www.ruukki.com/swe/building-envelope/home-page

Foto: Lars Hamrebjörk