Norra delen av Getingmidjan byts ut under juli

Aktuellt
Nu är Getingmidjan avstängd för tredje och sista sommaren för att byta ut den gamla stålbron mot en ny. Under åtta veckor, 22 juni till 16 augusti rustas en av landets mest trafikerade tågsträckor.
Bild från filmen om arbetet under sommaren att byta ut den norra delen av stålbron i Getingmidjan mot en ny stålbro.

Norrströmsbron har börjat rivas

Den första åtgärden i sommar är att riva den nuvarande bron. Bron kommer kapas i 13 olika delar och arbetet sker med hjälp av lyftkranar från pråmar i vattnet. För att stärka upp brostöden byts 65 brolager och det är dessa som den nya bron ska vila på.

– Det går att fråga sig varför vi antar den här utmaningen, att åtgärda ett så tekniskt komplicerat arbete på enbart åtta veckor. Svaret är att vi har inget annat val. om vi inte utför brobytet nu måste vi först sänka hastigheten och inom en snar framtid stoppa all tågtrafik på Getingmidjan. Det skulle få stora konsekvenser för resenärer och näringsliv om Getingmidjan skulle tvingas stänga helt, säger Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Bron fraktas över Östersjön

Den nya bron har byggts i Tallinn och den är uppdelad i två delar. Det är ett komplicerat arbete där 2200 befästningsplattor milimeteranpassas i 10 000 skruvinfästningspunkter. Dessutom har bron åtta tätt sammanfogade växlar, vilket är världsunikt.

Från Tallinn fraktas bron över Östersjöntill Södertälje. Därefter går färden vidare genom Södertälje kanal och Mälaren till Stockholm.

Montering av bron

Vi kommer börja med att lyfta den norra delen av bron på plats och därefter den södra delen. Ett arbete som sker med stor precision där själva brodelarna ska lyftas på brostöden i exakt rätt position.

Gång- och cykelbron monterades ned i våras

Vi har sedan tidigare monterat ner gång- och cykelbron och ersatt den med en kostnadsfri pendelbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen. Den nya gång- och cykelbron beräknas vara klar vid årsskiftet 20/21.

Ersättningstrafik för södergående tåg

Många resenärer kommer att bli påverkade under avstängningstiden, både vad gäller färdväg och restid. Framförallt regional- och fjärrtågsresenärer som reser söderifrån påverkas.

Här är tidsschemat för brobytet

Rivning av Norrströmsbron i 13 delar24-27 juni, södra delen
27-29 juni norra
Lagerbyten på stöden till Norrströmsbron (65 st)10-14 juli
Bron anländer Stockholm via Mälaren11 juli, norra delen
16 juli, södra delen
Montering av broarna över Norrström15-16 juli, norra delen
21-22 juli, södra delen
Vi öppnar Getingmidjan17 aug, kl 04.52

Filmen av hur brobytet kommer att gå till kan du se här