En av två stora tvärbalkar till Hisingsbron har nu kommit till Göteborg

Aktuellt
De 42 sidospannen till Hisingsbron ligger sedan några veckor redo i projektets arbetsområde i väntan på montering. Efter flera höststormar i Biscayabukten har nu den tredje leveransen av stål till slut kommit till Göteborg. Den här gången är det bara en enda del som kommer, en 650 ton tung tvärbalk som ska monteras med millimeterprecision.

Den stora och tunga tvärbalken rymmer tre rum och är den första stålkonstruktionen som ska monteras på den nya bron över Göta älv. Det är nu som Hisingsbron kommer att börja växa fram över vattnet.
– Det här är en spännande vecka för oss som jobbar i projektet och en historisk vecka för Göteborg. Nu kan vi öka tempot i projektet och låta stadens nya landmärke växa fram, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

– Det är väldigt små marginaler, så det är en säkerhetsåtgärd. Det är bara 20 centimeter mellan fartygets reling och Götaälvbrons ledverk på varje sida, så om fartyget hade varit lite bredare hade det inte kunnat passera. Vi har fått tag på ett fartyg som är tillräckligt stort för lasten och samtidigt tillräckligt litet för att kunna passera genom Götaälvbron, säger Susanne Wiberg.

Bild av Patrik van Meer

När marginalerna är så små gäller det att förhållandena är så optimala som möjligt.
– Vi vill göra passagen när det är dagsljus. Om det är tät dimma eller mycket vind får vi avvakta tills väderförhållandena blir bättre, berättar Susanne Wiberg.

Farleden stängs av för all sjötrafik, även fritidsbåtar, i tre dagar. Förtöjningslinor till fartyget som transporterar tvärbalken kommer att spännas tvärs över farleden och det innebär att ingen trafik kan passera på älven.

För den som vill vara på plats och följa den historiska leveransen finns det gott om bra utkiksplatser. När tvärbalken passerar genom Götaälvbron går det att stå på kajkanterna vid Gullbergsvass och i Frihamnen eller innan avstängningarna på Götaälvbrons gång- och cykelbanor.
– När vi sedan öppnar Götaälvbron för trafik igen är bästa platsen att stå uppe på brons östra gång- och cykelbana. Där har man första parkett och kan följa arbetet med monteringen av tvärbalken, säger Susanne Wiberg.

Tvärbalken är den första pusselbiten som sätts på plats och därefter monteras sidospannen ett efter ett. Och det gäller att alla delar passar ihop i den 440 meter långa delen av bron som består av stål.
– Det är stora delar som ska fogas samman med millimeterprecision och det gäller att allt stämmer när vi ska montera sista delen, så det är mycket små toleranser, säger Susanne Wiberg.

Trafikkontoret bygger Hisingsbron tillsammans med sin entreprenör Skanska-MTH. Hela bron ska stå klar år 2021 och blir då en gata i staden som ska länka samman staden över älven i mer än 100 år framöver. Redan vid årsskiftet kommer en stor del av bron över vattnet att ha tagit form.

Sektioner till sidospannen väntar på att flyttas och läggas på plats.

Läs mer här:
www.stalbyggnad.se/stalbroar/rejala-mangder-stal-i-goteborgarnas-nya-bro/
www.gp.se/nyheter/göteborg/ett-skepp-kommer-lastat-med-spanskt-stål-till-nya-hisingsbron-1.19001830
www.gp.se/nyheter/göteborg/hisingsbrons-stål-nekas-tillstånd-måste-byta-kaj-1.20613501