Boverket föreslår slutgiltigt att återvinning utesluts ur svenska klimatdeklarationer

Aktuellt
Samhällets omställning mot en cirkulär ekonomi går allt snabbare. Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader - förslag på färdplan och gränsvärden riskerar att bromsa denna omställning.

När gränsvärden för CO2 per kvadratmeter införs i Sverige kommer det att innebär en stor förändring som gäller åtminstone fram till 2045. I sitt förslag vill Boverket begränsa färdplanen till att omfatta endast byggskedet och därmed inte beakta bruksskedet eller rivning och omhändertagande. Detta ger en felaktig linjär styrning för byggbranschen. Vidare föreslår myndigheten att återvinning (av t.ex. metall) inte alls ska deklareras, vilket det gör i våra grannländer.

Du kan svara på remissen

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på färdplanen om klimatdeklarationer med tillhörande gränsvärden. Reglerna kommer att börja gälla 2027 och därefter i stort sett i oförändrad form utgöra krav för byggande till 2045. Stålbyggnadsinstitutet har identifierat allvarliga brister i färdplanen som bör korrigeras innan den implementeras i lagen om Klimatdeklarationer.

Sista steget i byggnaders och byggmaterials livscykel, den så kallade Modul D, har strukits i Boverkets förslag och ersatts med ett krav på att deklarera biogent kol som en positiv effekt från träbaserade material, vilket är selektivt och olämpligt. För att skicka in ett eget svar, innan den 2 juni, hittar du information här.

Viktiga punkter att skicka till Boverket

  • Boverket svarar inte upp på bakomliggande regeringsuppdrag eftersom inte hela livscykel inkluderas
  • Återvinning ska beaktas genom att deklarera modul D enligt EN 15804
  • Grundläggning ska ingå i gränsvärden för CO2
Regeringsbeslutet som ligger till grund för Boverkets arbete.