Bernt Johansson Outstanding Paper Awards

Aktuellt
På Nordic Steel Construction Conference i Köpenhamn delades det nya priset, Bernt Johansson Outstanding Paper Awards, ut. Nordic Steel tillsammans med Steel Construction journal introducerade priset till minne av Bernt Johansson (1942 –2017)

På Nordic Steel Construction Conference i Köpenhamn delades det nya priset, Bernt Johansson Outstanding Paper Awards, ut. Nordic Steel tillsammans med Steel Construction journal introducerade priset till minne av Bernt Johansson (1942 –2017), som starkt bidragit till utvecklandet av Eurokod 3 och Eurokod 4 samt implementering av höghållfasta stål i byggande. Av sju nominerade konferens papers vann Andreas Müller och Andreas Taras från Universitet Bundeswehr Munich, med titeln Preliminary study on the impact of initial imperfections on the post-buckling rotation of square hollow sections in uniform bending. Priskommitténs arbete leddes av Jeppe Jönsson, DTU.

Bernt Johansson Outstanding Paper Award. Fr.v. Bernhard Hauke, Andreas Müller, Jeppe Jönsson