Årets mottagare av Silverbalken – Thomas Darholm

Aktuellt
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delades ut för 49:e året i rad och togs emot av Thomas Darholm vid en ceremoni under Stålbyggnadsdagen 19 oktober.

Thomas Darholm har sedan 1979 arbetat med anläggningskonstruktioner och framför allt med inriktning på broar, tunnlar och marina konstruktioner. Thomas är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Chalmers 1988. De första 20 åren i karriären arbetade Thomas på ELU-Konsult och sedan på COWI mellan 1999-2023. Thomas driver idag ett eget konsultbolag, Darholm Engineering.
I ett antal större projekt har Thomas Darholm arbetat som projektledare avseende såväl projekterings- som konstruktionsskeden. Bland de mångfasetterade arbetsuppgifterna har Darholm haft ett särskilt gott öga till stålbroar, betongbroar och tunnlar samt reparation och förstärkningar av stenvalvsbroar.

Prismotiveringen lyder:
Thomas Darholm tilldelas Silverbalken 2023 för att han i mer än 30 år varit en framstående och skicklig brokonstruktör inom stålbyggnad men även inom andra byggmaterial som är beroende av stål för sin bärighet. Thomas är innovativ och lösningsorienterad, han finner ofta enkla lösningar på svåra problem och har erfarenhet av allt från gamla stenvalvsbroar, via avancerade järnvägsbroar till stora vägbroprojekt. Det gör honom till en person som är en trygg förebild för dagens och kommande generationers stålbyggare. Hans betydelse för projekt som Svinesundsbron, Hisingsbron, Skurubron och Tjörnbron kan inte underskattas. Det är med stor glädje som Stålbyggnadsinstitutet tilldelar 2023 års Silverbalk till Thomas Darholm.