Utförande av färdigställandemålning – avgör slutresultatet!

Ytskyddstipset

Slutförandet av ytbehandling görs ofta efter montage på platsen där konstruktionen skall placeras. Begreppet färdigställandemålning kan vara en mängd olika målningsmoment. Det är därför viktigt att färdigställandemålning är tydligt beskriven samt att den finns med i tidplaneringen. Det är en vanlig uppfattning att man är nästan klar när konstruktionsdelarna lämnar måleriet, då ytorna som återstår att färdigställa är mindre till omfattningen. Det kan dock vara en riktig utmaning att utföra färdigställandemålning av tex montagesvetsar så att dessa uppfyller samma kvalitetskrav som övriga ytor på konstruktionen. Kvalitén på utförd färdigställandemålning är avgörande för det totala ytskyddets livslängd på konstruktionen.

Förbehandling – Grunden till Ytbehandlingens kvalitet

Ytskyddstipset

Starten för all ytbehandling utgörs av underlaget som ytbehandlingen utförs på. Begreppet förbehandling inkluderar i dagligt tal både mekaniskt utförande och renhet samt råhet. Alla tre parametrarna påverkar ytskyddets livslängd på konstruktionen. Detta kan lätt leda till missuppfattningar och fel utförande om man inte tydligt specificerar kraven vid upphandling eller på ritning etc. Det är viktigt att känna till de olika förbehandlingskraven samt hjälpmedel för att specificera dessa.

Miljökrav på rostskyddsmålning

Ytskyddstipset

I dagens alltmer miljötänkande samhälle ställs fler och hårdare krav på produkter inom alla branscher, och inte minst inom rostskyddsbranschen. Olika generella sammanfattande listor tas fram för att underlätta kravställning vid upphandlingar av projekt. Dessa listor kan både underlätta och försvåra då dem sällan är anpassade för den enskilda färgtypen. Genom felaktigt användande av dessa listor riskeras hållbarheten för både miljö och slutprodukten.