Sjölins Smide – Smidesverkstad sedan 1883

Stålentreprenör
Ja just ja, den där lilla smedjan i Mo! Det är i stort sett så gemene man reagerar när Sjölins Smide kommer på tal. Det är så man uppfattar det ”lilla” företaget strax utanför Hudiksvall. Visst var Sjölins Smide en mindre smedja en gång i tiden. Vad många inte vet är att Sjölins Smide AB i dag är ett ledande företag när det gäller stålkonstruktioner.

Året var 1883. Pär Sjölin var en av många unga män i Hudiksvall som behövde ett arbete för att kunna försörja sig. Han hade planer på att starta ett hovslageri och smidesverkstad. Med ett betyg från Kungliga veterinärinstitutet i Stockholms Hofbeslagsskola skickade han in en ansökan till Magistraten i Gefleborgslän och fick den bifallen. Det första aktiebrev som finns dokumenterat är daterat år 1883. När bilen gjorde sitt intåg i landskapet försvann hovslageriet. Den sista hästskon lär ha smitts någon gång på 1950-talet. Efter den stora branden i Sundsvalls stad 1888 levererades stålsmide för återuppbyggnaden av staden.

Vice VD och Projektchef Krister Olsson och VD Ulrik Jonasson framför en bild av verksamheten, som det såg ut i början av 1900-talet.

År 1918 överlät grundaren Pär Sjölin företaget till sonen Arvid Sjölin. Företaget började expandera och var på 1930-talet ett av Hudiksvalls största. Under 1930-talet tog Edvin Andersson över företaget och verksamheten växte så småningom och på 1960 blev lokalerna vid Lillfjärden för trånga och verksamheten, med fem anställda, flyttade till Mo utanför Hudiksvall där Edvin Andersson hade köpt sig ett ”bonnställe”. Flytten till Mo gav utrymme för att kunna expandera. År 2011 tog nuvarande ägare, i dagsläget sex arbetande delägare, över Sjölins Smide AB. Det man först reflekterar över när man kommer till Sjölins Smides anläggning är den skarpa kontrasten mellan omkringliggande natur, med åkrar, fält, hästhagar och ängar och de röda byggnaderna som innehåller allt vad ett modernt stålbyggnadsföretag behöver.

Färdigtillverkat material i väntan på leverans till ytbehandling
Tillverkningsplanerare Johan Burman tillsammans med Oscar Nordin och William Rydfelt i svetsverkstaden där ett stativ för ett trapphus till Husums massafabrik håller på att svetsas samman.

Företaget har i dag vuxit till ca 80 anställda och har som vision att vara en av Sveriges främsta stålbyggare, med lokal arbetskraft, flexibilitet och hållbarhet som främsta byggstenar. Företaget har 15 tjänstemän och ca 65st svetsare, verkstadsarbetare och montörer fördelade på Verkstad och Montage, där de flesta är utbildade att kunna växla mellan avdelningarna. Man har även en egen svetsansvarig med IWE.

Konstruktör Jonathan Engberg visar upp sin arbetsplats och VR-hjälm med hololens. Hjälmen är till stor hjälp vid både montagearbeten som att visa kunderna hur deras konstruktion kommer att se ut när den är klar.

Verkstadslokalerna i Mo har byggts ut i flera etapper varav den senaste på 600 kvadratmeter under 2019 då de olika produktionslokalerna också byggdes ihop för att effektivisera verksamheten. Man fick även plats för den nya egna konstruktionsavdelningen med fyra anställda, samt en teknikelev från gymnasiet som småningom också kan bli anställd. Maskinparken i verkstaden består b.la av traverser som vardera tar upp till 6,3 ton, en kapmaskin för upp till HEA 600 och en gas-/plasmaskärmaskin upp till 9×3 meter, NC-Styrd kantpress, borr och stansmaskiner, NC-styrd rörbock och ett 25-tal svetsstationer. Både verkstäder och kontor är ljusa och moderna samt ger ett bra intryck för en extern besökare.

I komponentverkstaden finns b.la NC styrd gas/plasma skärmaskin.

Sjölins Smide utför hela stomentreprenader och tillverkar smide i både stål och rostfritt för alla typer av byggprojekt med ett verksamhetsområde inom i stort sett hela Sverige med en koncentration till Stockholmsregionen, Mälardalen och Norrlandskusten.

Hudiksbaserade OilQuick som gör automatiska snabbkopplingar till framförallt grävmaskiner, bygger ut sin produktion med svetsverkstad och maskinverkstad. Sjölins Smide levererar, konstruktion med dimensionering, stålstomme, betongsocklar, väggar, tak, fönster och dörrar.

Läs mer på Internet
www.sjolins-smide.se

Författare
Lars Hamrebjörk