Världens första robotsvetsade automatiserade bro

Stålbroar
Bron över älven Ya, som ligger inbäddad i vackra norska naturen, uppfördes 2022 och bryter ny mark inom innovativ brobyggnad. Ya-bron ligger längs riksväg 3 i Tynset och är unik i sitt slag – det är världens första bilbro byggd med automatiserad, robotiserad lasersvetsning. Den 48 meter långa och 9,6 meter breda bron med en höjdskillnad på 1,6 meter är banbrytande inom modernt brobyggande. Ya-bron har ett enda spann och är byggd för att hålla i hela 100 år.

Den norska vägmyndigheten, Statens vegvesen valde SSAB Weathering ML för stålets exceptionella slagseghet, särskilt vid låga temperaturer. Stålets låga kolhalt, som även säkerställer utmärkt svetsbarhet gör materialet idealiskt för lasersvetsning. SSAB Weathering-stål valdes också för dess förmåga att avsevärt minska underhållskostnaderna under brons hela livslängd, eftersom materialet inte behöver målas. 

Platsen där bron skulle ligga spelade en avgörande roll för beslutet. Faktorer som låg luftfuktighet, avsaknad av vägsalt och brons sträckning över älven Ya gjorde att SSAB Weathering-stål blev det bästa alternativet för avancerat korrosionsskydd. En annan fördel var att man slapp färgföroreningar, eftersom bron inte behövde målas. 

Ya-bron är den första bilbron i världen som tillverkats helt med hjälp av automatiserade robotar för lasersvetsning, vilket gav starka och exakta fogar. Vid robotsvetsningen användes digitala tvillingar och 3D-modellering som stöd. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en snabbare, mer kostnadseffektiv och miljövänlig metod för brobyggnation, jämfört med traditionella metoder. Den nya svetsteknik som användes vid brobygget skapar fogar med högre utmattningshållfasthet jämfört med vanlig svetsning och kan i framtiden möjliggöra tunnare stålprofiler.

”Vi valde SSAB Weathering ML-stål för dess imponerande slagseghet vid låga temperaturer och lägre kolhalt – vilket gör det perfekt för lasersvetsning. SSAB Weathering-stål var det självklara valet tack vare lägre livscykelkostnad, inget behov av målning och minimal miljöpåverkan i ett miljökänsligt område. Dessutom kommer Weathering-stålet att förenkla brounderhållet.”
Cato Dorum, Statens vegvesen

Att det är så enkelt att underhålla SSAB Weathering-stål spelade en avgörande roll i kundens beslutsprocess. Stålets naturliga egenskaper förenklar brounderhållet, vilket resulterar i en långlivad och effektiv konstruktion. SSAB Weathering-stål förlänger en bros livslängd och minimerar underhållsbehovet. Om Weathering-stålet är målat kan tidsintervallen för ommålning dubbleras jämfört med andra ståltyper, vilket i praktiken halverar underhållskostnaderna.

SSAB Weathering-stål är känt för att vara en kostnadseffektiv, korrosionsbeständig lösning för krävande projekt som broar. Nästa generations termomekaniskt valsade Weathering-stål är inte bara kostnadseffektivt, tack vare sin korrosionsbeständighet, utan minskar även tillverkningstiden tack vare utmärkt svetsbarhet och överlägsen slagseghet. Den omålade ytan på SSAB Weathering-stål utvecklar med tiden ett patinaskikt till följd av omväxlande väderförhållanden och fungerar som en skyddande barriär som fördröjer korrosion. Rost ansamlas i stålets yttersta skikt och förvandlas till ett skyddande lager som motverkar ytterligare korrosion. Detta minskar inte bara brons underhållskostnader utan eliminerar även de utsläpp som kommer från målningen. 

”Svetsningen av prefabricerade SSAB Weathering ML-plåtar var anmärkningsvärt okomplicerad, och plåtens yta visade sig vara utmärkt för svetsning. Samarbetet med olika intressenter fungerade otroligt smidigt under hela projektet. Jag vill tacka Tibnor och SSAB för deras serviceanda.”
Hans Olav Rovde, Prodtex (leverantör av robot och digital tvillingprototyp)

Det valda stålet, SSAB Weathering 355 (S355J5W+M), i kombination med SSABs termomekaniskt valsade Weathering-stål, gör brons konstruktion effektivare och miljövänligare. Detta innovativa stål möjliggör sömlös svetsning utan förvärmning, vilket påskyndar tillverkningsprocessen och sparar värdefulla energiresurser. Stålets exceptionella slagtålighet – även vid så låga temperaturer som minus 50 grader – i kombination med dess beständighet mot utmattning gör det till det idealiska materialet för krävande brokonstruktioner.

Det termomekaniskt valsade stålet underlättade inte bara svetsning och montering på plats utan var även perfekt lämpat för robotbaserad lasersvetsteknik. Denna kombination eliminerade behovet av att förvärma stålkomponenterna vid monteringen, vilket i sin tur effektiviserade byggnationen och ökade projektets totala miljöeffektivitet. Stålet har klarat tuffa tester som bekräftar dess tillförlitlighet och hållfasthet i verkliga tillämpningar.

Tillverkningen av Ya-bron av Prodtex har haft högre kvalitet och lägre energiförbrukning, jämfört med traditionella metoder. Även om viktminskning inte var huvudsyftet med projektet så var alla väl införstådda med stålets potential. SSABs prefabricerade plåtar revolutionerade tillverkningsprocessen och möjliggjorde snabbare produktion, minimering av avfall och sänkta logistikkostnader. Denna innovativa metod ledde inte bara till effektivare byggnation, utan även mindre miljöpåverkan. Dessutom kräver lasersvetsning mindre energi och genererar lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella svetsmetoder. Prodtex AS nya teknik är ett miljövänligt alternativ som inte bara är lämpat för broar, utan även många andra stålkonstruktioner. Ya-bron är ett exempel på framtidens brobyggnation som sömlöst förenar innovation, hållbarhet och effektivitet.

SSAB-produkt som använts: SSAB Weathering 355
Tjocklek: från 8 till 30 mm
Vikt på stålet i bron: över 250 ton
Brons längd: 48 meter 
Tillverkare: Prodtex AS
Beställare: Statens vegvesen, Norge
Plats: Tynset, Norge

Källa: Artikel från SSAB

Se Video från Statens vegvesen här.