740 tonn stål gir Drammen en elegant bybru

Arkitektur, Stålbroar
Selv med 740 tonn stål i konstruksjonen, blir Drammens nye bybru likevel elegant, sterk og holdbar. Optimal utnyttelse av materialene har også gjort brua kostnadseffektiv. Bybruas lengste frittstående spenn over elva vil være på 86 meter.
Ny bybru over Drammenselva og Drammen stasjon. Bilde:. Degree of Freedom, Saaha arkitekter, Knight Architects og Asplan Viak

Byggestart er våren 2022, med planlagt ferdigstillelse sommeren 2025. Kostnadsestimatet var ved oppstart av prosjekteringen på 560 millioner kroner. Ny bybru skal reises på samme sted som den nåværende betongbrua fra 1936, og vil utgjøre hovedgata i Drammen sentrum som binder sammen Bragernes torg og Strømsø torg.

  • Vårt mål er å designe en elegant og moderne buebru for både kollektivtrafikk, gående og syklende. Brua må være robust, holdbar og med en fornuftig pris. Vi ønsker optimal utnyttelse av materialene stål og betong, med stål i de slanke tvilling-buene og i V-søylene under dekket på jernbanestasjonen, men betong i brudekket, i de nedre støttene og i fundamentene. Dessuten er det viktig å ikke ha forstyrrende strukturer over brua, sier disiplinleder for Degree of Freedom, Mario Rando.
Ny bybru sett fra vest. Bilde: MIR

Prosjekteringen ledes av Degree of Freedom og utføres i samarbeid med et team av fageksperter fra Norconsult, Saaha Arkitekter, Knight Architects, Asplan Viak og Light Bureau. Degree of Freedom beskriver seg selv som et arkitekturorientert ingeniørfirma som setter design og funksjonalitet høyt. Firmaet har i dag 32 ansatte, med kontorer i Oslo, Valencia og Aten. Mange av menneskene her, inkludert Mario Rando og gründer Gaute Mo, har bakgrunn fra spanske Santiago Calavatra. Rando var Calavatras sjefsingeniør, og flere av selskapets ansatte var involvert i store internasjonale prosjekter som Turning Torso i Malmö, Olympiastadion i Aten og Transportation Hub på Ground Zero i New York – og på Calatravas bruer i Nord-Amerika og Europa. Daglig leder i Degree of Freedom, Birger Opgård, er prosjekteringsgruppeleder for ny bybru og arbeidet 30 år i Multiconsult. I 10 år var han seksjonsleder for deres avdeling for samferdselskonstruksjoner.

  • Nå gleder vi oss til å se responsen i markedet på bybrua. Planen er at entreprenørene kan by på jobben i løpet av høsten 2021, sier Opgård.

Tungt stål – lett uttrykk

For å skape en bru som ikke fremstår massiv, med god gjennomsiktighet og eleganse, er det valgt et støttesystem bestående av prefabrikerte V-søyler og buer. En slik byggemetode i stål tillater store, frittstående bruspenn, forklarer Mario Rando. Brua blir på totalt 270 meter, med spennvidder på 46 meter, 86 meter og 42 meter over Drammenselva.

  • Det har vært interessant å finne den optimale geometrien til brua, som tar hensyn til maksimalt tillatt stigningskurve, samtidig som dimensjonene sørger for tilfredsstillende frihøyde for tog- og båttrafikk. Å minimere de horisontale belastningene til fundamentene i elva har vært vanskelig, på grunn av dårlige geotekniske forhold. Vi har fått det til ved hjelp av en detaljert og finjustert konstruksjonsmetode, sier Mario Rando.

I sammenheng med ny bru utvides Bragernes torg, hvor det kommer et vakkert trappeamfi ved fotenden av brua. Brua vil bygges i to hoveddeler: En over elva med tre store spenn, og en over jernbanen, med fem mindre spenn.

  • Designet gir en opplevelse av en sammenhengende bru, selv om den utføres i to entrepriser; én for BaneNOR og én for Drammen kommune. Bybrua vil få et robust, men likevel gjennomskinnelig uttrykk. Den får slanke stålbuer under dekket, som nærmest spretter lett ned i vannoverflaten på kun to steder. På fortau- og sykkelbane blir det en sammenhengende lys grå granittoverflate, med håndløper i vedlikeholdsfritt treverk, sier Mario Rando.

Visuelt slående og kostnadseffektiv

Prosjektleder i Drammen kommune, Tommy Iversen, sier det ble behov for å planlegge ny bybru under Bane NORs InterCity-satsing. Ny Vestfoldbane, med nødvendig ombygging og utvidelse av Drammen Stasjon, ville medføre at store deler av gammel bybru måtte rives.

  • Etter kartlegging av bruas øvrige tilstand og politisk behandling, endte vi opp med et parallelloppdrag som skulle se på mulighetene for ny bybru. Degree of Freedom deltok da i parallelloppdraget. Fagpersoner, administrasjon, politikere og innbyggere likte forslaget i stål svært godt, og brua utpekte seg etter hvert som en klar favoritt. De leverte en visuelt slående bybru med slanke buer i stål. Designet styrker bybruas visuelle posisjon i elva, og vil fremstå som den mest betydningsfulle av bruene i elvelandskapet. Den er moderne, men gir samtidig assosiasjoner til klassiske bybruer, sier Iversen.

Stålbrua blir ved ferdigstillelse én av totalt sju bruer over Drammenselva. Med optimalisert materialbruk vil ikke kostnadene bli høyere enn ved «ordinære» bruer, sier prosjektlederen.

  • Totalt sett får vi derfor mye mer enn kun en funksjonell bru, men uten at det nødvendigvis koster mer. Stål gir i tillegg mer frihet med hensyn til arkitektur og form. Ut fra bruas levetid på minimum 100 år vil imidlertid krav til stålkvalitet og overflatebehandling være essensielt, sier Tommy Iversen.
Tidligere sjefsingeniør i Santiago Calatrava Mario Rando fra Degree of Freedom er fagansvarlig konstruksjon for den nye Bybrua. Foto: Emma Sukalic

Mario Rando sier riktig valg av overflatebehandling av brustålet vil sikre lang levetid og høy holdbarhet.

  • Det mest sensitive området er nedre del av stålbuene, som er korrosjonsutsatte på grunn av veksling mellom vått, tørt og is i skvalpesonen, sier han.

Författare
Rita Tvede Bartolomei