Prisma – spännande lösningar på stålkonstruktionen

Stål gör det möjligt
I Helsingborgs nya affärsdistrikt Oceanhamnen, mitt emot Helsingborgs central, bygger Wihlborgs kontorshuset Prisma magnifika glaspartier som reflekterar årstidernas växlingar, havets glitter och solens strålar. Projektet är speciellt av flera anledningar.

Dels finns en bruten och lutande fasad ut mot färjeterminalerna. Där var mycket samordning för att få alla vinklar att stämma. Stålbalkarna har utkragande gjutformar (”baljor”) i form av trekanter för att få hörnen på rätt platser. Längs långfasaderna är också en midja i huset, som även den löstes med balk med ”baljor”. I planet över källaren finns en gigantisk avväxlingsbalk på knappt 20 m och drygt 13 ton. Den växlar av drygt 10 000 kN last, från 6 våningar + teknikrum på taket. Denna balk hade restriktioner på höjden för att låta bilar passera under, och det var med nöd och näppe som det gick att lösa, med en total höjd på 900 mm. Här hade inte vare sig rent stål eller betong klarat sig, utan samverkan var lösningen.

Entrén är också intressant, med ”hajtänder” som möts ett par våningar över mark och som plockar ned flera våningars pelarlaster i olika vinklar. Det är konstruerat som stålrör som svetsats överlappande på plats för att få en estetiskt tilltalande lösning. De är målade i klass C4 då de står utomhus. Inne i huset finns en arkad med ett glastak över. Denna kringgärdas av balkar med gjutformar som bildar snygga och raka avslut av bjälklagens kanter. Totalt sett är det ca 550 ton stål varav knappt 3000 m SWT-balkar och 400 stycken SWT-pelare.

Läs mer om projektet här

Beställare: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Erik Giudice Architects
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Cowi
Stålentreprenör: Smidmek / SWT