Pilotanläggningen i Hybrit-projektet

Stål gör det möjligt
SSAB:s, LKAB:s och Vattenfallsgemensamma initiativ HYBRIT för att ersätta kokskol med fossilfri energi och vätgas har utvecklats stadigt sedan sommaren 2018. En viktig del i HYBRIT-konceptet är den unika pilotanläggningen som nu byggs vid SSAB:s anläggning i Svartön.

I pilotanläggningen kommer man att producera vätgas och testa om direkt reduktion av järnmalm (DRI) med väte. Den huvudsakliga energikällan för HYBRIT-konceptet är fossilfri elektricitet från Vattenfall. Detta används främst för storskalig vätgasproduktion via elektrolys av vatten och för att driva ljusbågsugnen. Att ersätta kol med el och väte i HYBRIT-processen kommer att kräva cirka 15 TWh per år, vilket motsvarar cirka en tiondel av den svenska årliga elproduktionen.

Pilotanläggningen byggs med en stålstomme från Ruukki Building Systems med Sweco som konstruktör. Stomkonstruktionen består av pelare och balkar av H/I-profiler och diagonaler med KKR-profiler, samt takfackverk av KKR-profiler. En stor del av profilerna kommer från SSABs stålverk som ligger nära Ruukkis verkstäder i Finland där stomkomponenterna görs klara för montage. Därigenom minskas transporterna maximalt från ståltillverkning till det slutliga montaget vilket innebär en klimatanpassad stomkonstruktion av pilotanläggningen.

Fasaden byggs av 9 200 m2 stålpaneler från Ruukki Construction. Panelerna är ytbehandlade med GreenCoat Hairc BT, en ny produkt som Ruukki kommer att lansera år 2020. På taket finns 2 700 m2 bärande takplåt och takplåt från Ruukki Construction.

Pilotanläggningen kommer att invigas på sensommaren 2020 och provtillverkningen kommer att köra i gång under hösten. År 2024 ska man vara färdiga med utvecklingssteget i pilotskalan.

Beställare: Hybrit Development
Konstruktör: Sweco
Stålentreprenör: Ruukki Building Systems
Fasadelement: Ruukki Construction