Nya sjukhusområdet Malmö – speciella stålkopplingar i stomkonstruktionen

Stål gör det möjligt
Regionfastigheter bygger i samverkan med Peab ny servicebyggnad om cirka 27 000 kvm inom NSM. Byggnaden kommer effektivisera försörjningen och logistiken inom sjukhusområdet, samtidigt som den också kommer att innehålla laboratorieverksamhet och förse Region Skåne med nya lokaler.

Tengbom arkitekter har uppdraget att skapa en byggnad som tar fasta på effektivitet, men även estetik genom en inbjudande glasfasad.
Stålstommen i den nya servicebyggnaden består av 1 631 stomelement, som i sin tur är uppbyggda av 21 407 sammanfogade element. Totalt blir det 1 165 ton stål. enbart de 12 075 Skruvar som används väger ungefär som en elefant – 6,3 ton. Den minsta bulten som används är M12 och den största M36. Hela stålkonstruktionen skruvas på plats. Totala tillverkningsritningar för stålkonstruktionen producerades av Structor: ca 5100 ritningar

Lite kort om stommen

Den stora utmaningar angående stommen är:

  • Byggnaden kragar ut 7.2m på tre hål. 
  • En stor del av byggnaden är placerad ovanför lastkajen. För att kunna frigöra plats för lastbilar har vi en våningshöga och två våningshöga stålfackverket upp till 28m långa.
  • Dessa långa stålfackverket ”hänger i” ett annat fackverk som är en vångshög och 18m lång.
  • Innan stålfackverket är färdigt och kan bära sig själv behöver vi använda temporära pelare – stämp. Största krafter i dessa speciella stämp var 1800kN. Se bilden nedan med och utan stora stämp.
Foto: Region Skåne
Foto: Region Skåne
Foto: Region Skåne

Här kommer några bilder från Teklamodellen som visar intressanta stålkopplingar i stomkonstruktionen.

Tio stålprofiler ansluter i en viktig punk.
Dragkoppling i ett av fackverket. Dragskruvar gömda inom provien.
Stålkoppling som visar stället när fackverket hänger i ett annat.
På grunda av höga hygienkrav i Lab verksamheter är skruvarna gömda inom profilen.

Beställare: Regionfastigheter, Region Skåne
Generalentreprenör: Peab
Arkitekt: Tengbom arkitekter
Huvudkonstruktör och stålkonstruktör: Structor Bygg Malmö
Stålentreprenör: Litana
Glastak och Fasad: UBA Glas och Fasad