Lagerbyggnad i Örebro från Northpower

Stål gör det möjligt
E-handlaren Matsmart investerar i ett nytt, automatiserat centrallager i Örebro, som byggs av Infrahubs och Nortpower. Det nya lagret blir 20 000 kvm stort (182x110m), och kommer att strömförsörjas genom solcellspaneler på taket.

Ungefär 40 procent av ytan kommer bestå av höglager på 11,7 m. På övrig yta kommer det vara 10-15 bansystem som ansluter till packstationerna där personal manuellt fyller på kundernas paket med varor.

En stor utmaning för Northpower, som är totalentreprenör, har varit att få upp hallen och gjuta plattan så snabbt att man kan ge möjlighet till byggarna av robotlagret att hinna med deras arbeten för testning och idrifttagning till inflytt. Stommen består av 240 ton varierande stålprofiler som har tillverkats i Northpowers verkstad och monterats under sommaren. Northpower har använt tre olika leverantörer av fackverk för att hinna med i tidsplanen då leveranstiderna på fackverken är extremt långa just nu. Men eftersom all projektering skett i 3D så har vi kunnat samordna dessa och det har fungerat utmärkt. Hela stommen, med 130 fackverksbalkar, är monterad och hela byggnaden är inklätt med takplåt och fasadelement. Planen är att det nya Örebrolagret ska stå färdigt i december 2021

Beställare: Infrahubs
Arkitekt: ATRIO arkitekter
Totalentreprenör: Northpower Stålhallar
Konstruktör: Northpower Stålhallar
Takfackverk: SMS AB, Chrisma och Maku
Takplåt och fasadelement: Areco

Foto: Lars Hamrebjörk