Kulturkvarteret i Örebro

Brand, Stål gör det möjligt
Kulturkvarteret i Örebro är ett helt hus med olika kulturverksamheter som stadsbibliotek, kulturskola, restaurang och en multiscen. Byggnaden har ritats av Wingårdhs Arkitekter och står nu klart på en vackert placerad tomt vid Svartån i centrala Örebro.
Foto: Lars Hamrebjörk

Den största utmaningen för arkitekterna var att lösa det omfattande programmet på ett sätt som ändå blev ”luftigt och lätt”. Resultatet blev ett hus med sju olika fristående ”klossar” klädda med en ljus plåtfasad.

Foto: Lars Hamrebjörk

Stommen i övrigt utgörs av pelare av KKR-profiler och HSQ-balkar i stål, samt HD/f-bjälklag. I alla delar av huset var det utmaningar att lösa i form av utkragande, fribärande och hårt utnyttjade element. I figuren nedan kan man se den stora lådan på taket som kragade ut i tre av sina fyra hörn samtidigt som den korsade över en annan låda som i sin tur utgjorde ett överhäng.

Eftersom biblioteket är en offentlig byggnad är det R120 krav på stommen i de två nedersta våningarna och R60 uppåt i huset. Man valde därför brandisolering av bärande stålkonstruktioner med Glasroc F Firecase från Gyproc. Det medför också materialbesparingar och en mer slimmad konstruktion eftersom det inte behövs någon luftspalt mellan stålkonstruktionen och skivorna.

Beställare: Örebro Kommun
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Entreprenör: NCC
Konstruktör: BTB
Stålentreprenör: UPB
Brandskydd av stål: Gyproc

Foto: Lars Hamrebjörk