Ännu en padelhall i stål

Stål gör det möjligt
Padelhallar växer upp som svampar nu, och de allra flesta byggs med stålstomme och sandwichelement till fasaden. I Holmagärde, Varberg bygger Northpower Stålhallar en hall på 2500 kvm och sju banor, varav en singelbana. Padelhallen kommer att öppnas till sommaren.

Padel har verkligen boomat ordentligt så hallen är efterlängtad. Utöver padelbanor kommer hallen också att innehålla en sportshop och en kafeteria. Samt kontorslokaler och ett stort konferensrum för cirka 40 personer.

– Det här ska bli Varbergs nya vardagsrum. En plats dit man vill komma lite tidigare och även stanna kvar efter att man har spelat, säger Niclas Wilhelmsson, från Padelzone.

Stålstommen i väntan på att takplåten ska läggas.

Fri höjd under de 35 m långa fackverken är 9,6 m så det kommer vara riktigt bra förutsättningar för padel. Stabilisering av hallen sker med hjälp av skivverkan i taket som leder krafterna till Pretecs PDS-Dragstag som sedan för ned lasterna till grundplattan. Ofta används dessa på minst 3 av 4 sidor på en stålhall för att uppnå stabilitet. Dragstagens dimension varierar oftast beroende på hur stora vindlaster man har, hur lång en stålhall är eller vilka vinklar man får vid montering av dragstagen. Ju högre vinkel desto svårare blir det att föra ned lasterna.

Infästning av dragstag i stålstommen.

Stommen består av 28 ton varmformade hålprofiler och IPE balkar i S355J2 stål som är tillverkade i Northpowers egna verkstad. Det är endast snözon 1 på 1,5 kN/kvm i Varberg men snöfickan på 3,52 kN/kvm på det lägre taket tillsammans med den långa spännvidden gör ändå att det behövs rejäla balkar. Takplåten är Arecos nya AR131 TRP som  är livperforerad för ökad ljuddämpning inne i padelhallen. Areco leverar även sandwichelementen till fasaden.

Smidigt montage av sandwichväggar.

Beställare: Knarrskär Fastigheter / Padelzone
Arkitekt: Northpower Stålhallar
Konstruktör: Northpower Stålhallar
Stålentreprenör: Northpower Stålhallar
Takplåt & fasad: Areco
Takfackverk: SWL