Installation av solpaneler på låglutande tak

Fästelementtipset

Installation av solpaneler på låglutande tak kräver planerad och beräknad säkerhet både vid installation och under systemets livslängd. Några tankar om personsäkerhet på höga höjder och installationsmetoder, vi ser på skillnaden på mekaniskt förankringssystem jämfört med ballastsystem för ökad säkerhet och livslängd.

Eftermontage i betong – sprucket eller osprucket?

Fästelementtipset

Det är ofta stålkonstruktioner behöver fästas in i betongkonstruktioner i efterhand. Allt från upphängning av installationer till infästning för balkupplag. Typerna av infästningar för eftermontage är nästan oändligt; expandrar, betongskruvar, kemankare, och så vidare. I den djungeln är det lätt att missa en viktig aspekt. Nämligen om betongen ska räknas som sprucken eller osprucken.