Varvsbron vann Stålbyggnadspriset 2023

Arkitektur
Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Varvsbron som akrobatiskt spänner över hamnbassängen i Helsingborg.
Varvsbron, Oceanhamnen, Helsingborg 2021-09-28_Foto Fredrik Rege

Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Varvsbron som akrobatiskt spänner över hamnbassängen i Helsingborg.

Representanter från det vinnande teamet, från vänster: Henrik Undeland, Tore Lundmark, Ronny Södergren och Arion Statovci. Foto: Mattias Hamrén

Juryns utlåtande
Helsingborgs nya bro för gång- och cykeltrafik binder samman knutpunkten kring centrala stationen med den nya stadsdelen på Oceanhamnen. I en nästan akrobatiskt svävande och lutande rörelse mellan olika marknivåer, spänner bron över E4, för att med två svängda partier skapa en S-formad rörelse över hamnbassängen och landa i linje med ett nytt torgrum vid en kanal.
Vid den första svängen och i relation till en av brons pyloner skapas det en utsiktsplats över den livligt trafikerade hamnen. Här kan man se båtarna till Helsingör lägga till vid färjeläget. Vid den andra svängen, i anslutningen till den andra pylonen, mynnar en sidobana ut på en gammal torrdocka, där en ny park och lekplats har anlagts under den gamla varvskranen.
Samspelen mellan rum och struktur, mellan massa, tryck och drag, bidrar till både ett effektivt materialutnyttjande, en upplevd spänstighet och en vacker plats att vara och röra sig på.
De två pylonernas lutning och deras förankring skapar en elegant balans där den S-formade brobanan lyfts upp med hjälp av tyngden hos pyloner och bakomliggande inhängda brorum.
Räcke och brobana är vitmålade, kanske som en blinkning till färjorna i skytteltrafik över Sundet, och tillsammans samverkar de till en visuell helhet.

Under hela bros längd böjer sig stålkonstruktionen både i höjdled och längdled. Vilket komplicerar såväl projekteringen som tillverkningen i verkstaden. Men här har man verkligen hanterat utmaningen på mycket bra sätt.
Projektet genomsyras av en eftersträvansvärd god samverkan mellan Helsingborgs stad som engagerad beställare, den gestaltande landskapsarkitekten, broingenjören, övriga tekniska konsulter och en kunnig entreprenör. Allas kunskaper har sömlöst vävts in i projektet och den sammantagna upplevelsen har fått styra.
Tillsammans med den eleganta utformningen, den gedigna detaljeringen, och ett genomförande av högsta kvalitet övertygar Varvsbron och blir vinnare av Stålbyggnadspriset 2023

Varvsbron, Oceanhamnen, Helsingborg 2021-09-28_Foto Fredrik Rege©

Företagen bakom Varvsbron och mottagare av Stålbyggnadspriset är:
Arkitekt: Ramboll Sverige
Stålbyggare: Stål & Rörmontage
Konstruktör: Leonhardt Andrä & Partner
Beställare: Helsingborgs Stad

Läs en artikel om Varvsbron här.

Hedersomnämnande till Hage i Råängen

Under Stålbyggnadsdagen presenterades Stålbyggnadsprisets fyra finalister.
Det var mycket hög nivån på samtliga finalprojekt men bland dessa valde juryn att tilldela ett hedersomnämnande till projektet Hage i Råängen.

Hage i Råängen, Lund.
Representanter från teamet bakom hedersomnämnandet, från vänster: Tommy Andersson, Kia Andersson och Mats Persson. Foto Mattias Hamrén

Juryns utlåtande

När Lunds Domkyrka planerar för en ny stadsdel en bit utanför den historiska staden, vid Råängen, så börjar de med att skapa en öppen plats för det gemensamma: Hage.
I en modigt undersökande anda poängterar detta projekt vikten av ta sig tid för att avväga bostadsbehovet i en ny stadsdel, i relation till åkermarken som tas i anspråk, och de framtida kulturvärden som kan tillskapas på en plats. Frågeställningen famnar från den urbana skalan till den minsta komponenten – i projektet ”Hage” symboliserat av ett nit av stål.

Runt en bit av odlingslandskapet – ett framtida minne av det som varit – skapar ett murverk av återvunnet tegel en tung och stadig ram. Ovan muren bildar ett svävande tak av stål en plats för samling och entré.
Takkonstruktionen av rosttrögt stål upplevs på håll som en tung, massiv kropp upplyft av spindeltunna ben. Går man in under taket växer takhöjden – tyngd byts mot rymd och lätthet. Vertikal bärning och horisontell stabilitet möjliggörs av takfackverket, där även ytterplåtarna är verksamma. Genom precisa val av tvärsnittsformer bidrar varje element till takets bärning med samma materialoptimering som kännetecknade det sena 1800-talets Polonceau-konstruktioner. Referensen till Lunds domkyrkans takfackverk av nitad järn blir tydlig.
Projektet visar på den kontinuitet och det yrkeskunnande som finns i kyrkans byggnadshistoria där arkitekt, konstruktör, byggherre och hantverkare tillsammans och med stort engagemang förverkligar en idé. En metod som nu projiceras in i den framtida stadsdelen.

Företagen bakom Hage i Råängen är:
Arkitekt: Brendeland och Kristoffersen
Stålbyggare: Proswede
Konstruktör: Price Myers
Beställare: Lund domkyrka

Om Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.