Steel Race ReUse 2020

Arkitektur
Steel Race Reuse 2020 – 72 timmar är som namnet antyder, en tempotävling med fokus på cirkulärt tänkande, men också en tävling med förväntningar på stor kreativitet och nya perspektiv. Vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras, för att fungera som en mötesplats vid Stockholms Konserthus där Arkitekturgalan 2020 hålls den 10 mars.

˗ Vid fjolårets Arkitekturgala testade vi för första gången formatet 72-timmarstävling – det blev en succé! Tävlingen lämpar sig väl för att undersöka en avgränsad fråga, som här hållbarhet i materialet stål. Extra roligt är att det vinnande förslaget byggs direkt efter avslutad tävling i samband med Arkitekturgalan och vi hoppas att det väcker nyfikenhet kring hur arkitekturen skapar hållbara värden, säger Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör, landskapsarkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström.

Tävlingen öppnade kl. 17:00 den 17 januari och därefter hade deltagarna 72 timmar på sig att formge och lämna in sina bidrag. Det kom in 45 projekt som juryn har gått igenom och utsett en vinnare och ytterligare pristagare.
Här kan du se alla bidrag.

Tävlingsledare från Sveriges Arkitekter var Tove Wallsten.
Tävlingens jury består av:
Robert Schmitz, White, representant Sveriges Arkitekter
Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
Annelise De Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet
Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik B-G Lundgren
Béatrice Agrell, Kvarteret konstruktörerna

Vinnare – I Snitt

Juryns Motivering: Ett snillrikt förslag! Genom användning av endast plana plåtar, som med utskurna snitt hakar i och låser varandra, skapas en innovativ konstruktion med ett självlåsande system, fri från skruv och svets.
Den tydliga strukturen samspelar väl med torget och erbjuder ett antal mötesplatser, i kombination med en tydlig informationspunkt. Den visar på stålets möjligheter och blir en naturlig samlingsplats framför konserthuset.
Efter Arkitekturgalan kan plåtarna enkelt tas ned och sättas upp igen, eller bearbetas och återbrukas i andra projekt. Förslaget ”I Snitt” är genomtänkt, väl presenterat och övertygar en enhällig jury med sin eleganta enkelhet!

Arkitekt: Ludvig Hofsten, Tengbom Malmö

Läs mer om det vinnande projektet här

Andra plats – Låt Oss Leka

Med ”Låt oss leka” ville vi skapa en lekfull mötesplats mitt i staden. Inspirationen kom från ett av kontorets studiebesök då vi alla samlades på en lång kompisgunga. Lekfullheten och rörelsen därifrån ville vi ta med oss i tävlingen, förenat med utforskandet av stål som material.
Bidraget är tänkt som en interaktiv mötesplats där besökarens närvaro ändrar konstruktionens lutning. Tre moduler erbjuder väderskydd och sittplatser samtidigt som de bjuder in till lek för stora och små.
Besökarna kan uppleva stålets styrka och formbarhet. Tack vare dess hållfasthet kan en tunn konstruktion åstadkommas. Samtidigt har stålet en tyngd som blir en taktil upplevelse i det föränderliga rummet.
Formen är inspirerad av torgets vågmönster och konserthusets proportioner. Här finns också en anspelning på lekstugan, huset, taket. I underkant är golvet krökt vilket ger egenskapen av en gunga eller gungstol. En platt vy framifrån kontrasteras med en livlig vy från sidan, konserthusets stramhet möter gungans lekfullhet.

Juryns Motivering: Ett lekfullt bidrag, som utforskar materialets möjligheter och där kontraster – mellan stålets tyngd och rörelsens lätthet – överraskar och väcker nyfikenhet. En rad mindre rum, som gungar då de används, lockar till tillfälliga möten och samtal. Efter avslutad Arkitekturgala flyttas installationerna ”låt oss leka” en och en, eller tillsammans, eller återbrukas som plåtmaterial.

Arkitekter: Origo arkitekter; Alina Donsbach, Mia Modig, Henrik Wesling,.

Tredje plats – Höstack

Ett moln på väg uppåt mot skyn precis som Orfeusgruppen och konserthusets höga pelare. Ett svävande virrvarr likt vår tids signaler från omvärlden. Strån av stål likt hö och halm – en flört med torgets namn och historia. En mötesplats för andrum i bruset för en tankfull paus eller för att möta upp vänner och nya kontakter.
Vi vill visa upp stålets potential – hur det kan vara starkt även i nätta dimensioner. Men också hur det raka hårda stålet kan skapa något lätt och svävande. I strukturen hänger ett bord med en grop för värmande eld. Elden som central del vid stålets framställning. Elden sedan urminnes tid en samlande kraft i samhället med förmåga att bjuda in och förena. Lågornas varma sken reflekteras i blanka, rostfria stålrören och förstärker kopplingen till det gyllenfärgade höet.
Så många som möjligt av konstruktionens rör och delar plockas av spillmaterial från byggplatser och dyl. Längder och tjocklek på rören får med fördel variera. Efter Arkitekturgalan monteras mötesplatsen isär och kan uppföras på annan plats för att skapa nya rum för sammankomster.

Juryns Motivering: Förslaget visar på stålets lätthet och möjlighet till att arbeta med smäckra rörkonstruktioner på ett oväntat och inspirerande sätt. En volym skapat av många rör, som ett moln eller fågelnäste, bildar tak över ett långsmalt bord kring vilket man enkelt kan samlas, runt eld eller annan aktivitet.

Arkitekt: Rex Arkitektbyrå i Stockholm, Från vänster: Elin Andersson, Fredrik Widigs, Aghyad Alkassime, Sanne Frost, Johanna Tuulse och sittandes i mitten Olle Rex

Hedersomnämnande – Fyrbåken

Den främsta utgångspunkten för vårt tävlingsförslag ”Fyrbåken” var att skapa en mötesplats. Där man kan stanna till en stund, sitta ner och kanske börja ett samtal med en annan människa. Till skenet av en varm öppen eld. Vi sökte tidigt i processen ett mjukt och omfamnande formspråk och la fokus på att hitta en befintlig form och en produkt att återanvända som lyfte vår idé. Omvandlingen av produkten skulle heller inte kosta i kilowattimmar. Hållbarhetsaspekten blev på så sätt avgörande för vår gestaltning. Mötesplatsen går att bygga med små ingrepp av återvunna pipelines och ger därmed objektet ett nytt liv, elegans och en ny funktion. Vår tävlingsgrupp exemplifierar samarbete över kompetensgränser. Tre personer, kompetenser och viljor. En visualiserare, en landskapsarkitekt och en byggnadsarkitekt som kompletterade varandra. Vi hade en inkluderande process där allas åsikter var lika värda – och vi hade kul på vägen. Vi tog hjälp av en referensgrupp där mer erfarna kollegor kom med nya infallsvinklar och goda råd.

Juryns Motivering: Förslaget Fyrbåken har lagt extra vikt vid återbruksaspekten i materialet och är det enda bidraget som återanvänder och omvandlar befintlig en stålprodukt – här uttjänta rör från offshore – i en ny kontext. Juryn vill därför ge förslaget ett hedersomnämnande och hoppas kunna se det utvecklas – kanske som framtida rast- och grillplats i naturområden?

Arkitekt: Nyréns tävlingsteamet har varit; från vänster: Tobias Phersson, Veronica Feltre och Molok Hyded