Stealthbron är slutnominerad till European Steel Design Award

Arkitektur, Stålbroar
The European Steel Design Award delas ut vart annat år av ECCS. I år har Parkbron över Varnan i Kristinehamn gått vidare till slutnominering tillsammans med 12 ytterligare Europeiska stålbyggnadsprojekt. Arkitekt är &Rundquist, stålentreprenör är Stål & Rörmontage och konstruktör är Structor Malmö.
Foto: Kasper Dudzik. Kristinehamn 20201014-15. Nybyggd gångbro över ån Varnan knyter ihop centrum med stadsparken.

Vart annat år delas The European Steel Design Award (ESDA) ut av branschorganisationen ECCS. Medlemsländerna (däribland Sverige) nominerar ett antal stålbyggnadsprojekt och bland alla dessa projekt som utser juryn ut det bästa projektet från varje land. Det projektet går sedan vidare för att utse The European Steel Design Award 2021 Laureate. Det kommer även att delas ut ESDA 2021 Special Bridge Award.
Det projekt som utsågs till det bästa svenska projektet är Parkbron över Varnan – Stealthbron – i Kristinehamn.

Här kan du se alla 13 slutnominerade projekten till European Steel Design Award.

Parkbro över Varnan – Stealthbron

Arkitekt: &Rundquist
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage
Konstruktör: Structor Bro- och Anläggning Malmö
Beställare: Kristinehamns kommun

Bron över Varnan i Kristinehamn är en ny länk i stadens gång- cykelnät och ingår som del i en helhetsgestaltning av den nya stadsparken vid Svinvallen som utformats av Karavan landskapsarkitekter.

Vinklar och kantiga former, som underlättar sikt och rörelser, och varma färger i brunt, orange och cortenstål återfinns i flera delar av parkens gestaltning och som även fått prägla brons gestalt och färgsättning.

Tanken är att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. Rörelsen över bron regisseras med inbjudande utvidgningar vid landfästena och med sidor som lutas utåt mot mitten, den högsta punkten. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden. Den jordnära färgsättningen förankrar bron i omgivningen och framhäver kontrasten mellan utsida och insida med olika nyanser av brunt och med ett lågt intimt ljusrum längs brobanan för att förstärka känslan av insida.

Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer – en närmast stealthliknande geometri. Räcket med sina konstanta höjd 1,4 meter över brobanan bidrar till intrycket av triangulära former då det förefaller ha en varierande höjd som möter sidobalkarnas lutande linjer.

Bron är utförd i ett spann, ca 25 meter, och med total längd inklusive landfästen/ramper om ca 44 meter. Fri brobredd 3,5 m. För att hålla nere längden på ramperna har konstruktionshöjden på brobanan pressats till 300 mm och brobanan lutar 1:20 mot en högpunkt. Stålbron byggdes på fabrik och lyftes på plats. Stöden består av pålade landfästen i betong. Brons överbyggnad är utformad som en trågbalksbro i stål

Foto: Kasper Dudzik. Kristinehamn 20201014-15. Nybyggd gångbro över ån Varnan knyter ihop centrum med stadsparken.
Foto: Stål & Rörmontage
Foto: Lars Hamrebjörk