Stålbyggnadspriset 2023 – Slutnominerade projekt

Arkitektur
Många bra projekt nominerades till Stålbyggnadspriset 2023. Juryn har nu gått igenom alla projekten och utsett tio projekt som går vidare till nästa steg för en mer utförlig genomgång. Därefter kommer juryn att ta fram och presentera finalisterna under september. Prisutdelningen kommer sedan att ske på Stålbyggnadsdagen 19 oktober i Stockholm.

Hage i Råängen, Lund

Hage är den första permanenta struktur som byggs för Råängens konst- och arkitekturprogram och består av en sittplats i skydd av ett tak i corténstål med nitade knutpunkter samt en tresidig tegelmur.

Arkitekt: Brendeland och Kristoffersen
Stålbyggare: Proswede
Konstruktör: Price Myers
Beställare: Lunds domkyrka

Hisingsbron, Göteborg

En lyftbro som förbinder Hisingen med centrala Göteborg. Stålmaterialet skapar ett optimalt samspel mellan konstruktion och arkitektur, manifesterat i de skulpterade pylonerna.

Arkitekt: Dissing+Weitling
Stålbyggare: Skanska / MT Højgaard
Konstruktör: Cowi / ELU / LAP
Beställare: Göteborgs Stad

Hus 8 / Berghs, Stockholm

Hus 8 är en av byggnaderna som ursprungligen var en del av gasreningsindustrin i Stockholm. Stålet har på flera sätt används för att göra tydliga tillägg, samt upphöja den befintliga stålkonstruktionen.

Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Stålbyggare: Connector
Konstruktör: Connector
Beställare: CA Fastigheter

Koenigsegg, Ängelholm

En karaktärsstark industribyggnad där man utgår från det klassiska tandade taket som var flitigt använt på industrilokaler vid förra sekelskiftet. Med en stålkonstruktion med stora spännvidder.

Arkitekt: JKAB Arkitekter
Stålbyggare: Smidmek
Konstruktör: Sweco
Beställare: PEKO Fastighets AB

Life City, Stockholm

Life City ligger rakt ovanför motorvägs och järnvägstunnlar, vilket innebär att stomkonstruktionen måste följa tunnelväggarna, vilket ställer höga krav på konstruktionen. Spännande ståltrappor och fasad.

Arkitekt: ON Arkitekter / Gatun Arkitekter
Stålbyggare: Nordec
Konstruktör: Sitowise
Beställare: Atrium Ljungberg

Linden 9, Stockholm

Trappan utgör ett tillägg till en kulturhistorisk byggnad där man även ville använda vinden. Med enkla raka trapplopp i stål, togs en utrymningslösning fram i gränslandet mellan det gamla och nya.

Arkitekt: nomi
Stålbyggare: KS Byggteknik
Konstruktör: ikubik Konstruktion
Beställare: Sveriges Läkarförbund

NKT Lighthouse, Karlskrona

Ett tillägg av stål och glas på toppen av ett betongtorn för kabeltillverkning. Alla delar lyftes upp och monterades på 150 meters höjd. Allt var tvunget att planeras i minsta detalj med en forcerad tidplan.

Arkitekt: AUR arkitekter
Stålbyggare: Ronneby Svets & Smide
Konstruktör: WSP
Beställare: NKT HV Cables

Nordiska Museet Västra Entrén, Stockholm

Västra entrén knyter an och försöker respektera museibyggnadens stora kulturhistoriska värden. Den nya byggnadskroppen skjuter sig in i byggnaden genom ett förstorat fönster utan att röra byggnaden.

Arkitekt: Bach arkitekter
Stålbyggare: Carlhans Järnarbeten
Konstruktör: Tyréns
Beställare: Stiftelsen Nordiska museet

Nya Servicebyggnaden, Malmö

Med staplade volymer, likt tetrisklossar som låser i varandra, ger den nya unika byggnadsvolymen för den nya Servicebyggnaden en plats i staden för nya sjukhusområdet. En komplex stålkonstruktion.

Arkitekt: Tengbom
Stålbyggare: Litana Scandinavia
Konstruktör: Structor Bygg Malmö
Beställare: Regionfastigheter

Varvsbron, Helsingborg

Foto Fredrik Rege

En gång- och cykelbro som ska förbinda Helsingborgs C med Oceanpiren är en svagt lutande, S-formad stålbro med en unik upphängning av brobanan i form av en ”hybrid” mellan hängbro och snedkabelbro.

Arkitekt: Ramboll Sverige
Stålbyggare: Stål & Rörmontage
Konstruktör: Leonhardt Andrä & Partner
Beställare: Helsingborgs Stad