Ombruk av offshore konstruksjoner

Arkitektur, Hållbarhet
Nordic Circles bruker stålplater tatt ut fra gamle skip og oljeplattformer til å lage nye byggematerialer. Det krever helt nye prosedyrer for å sertifisere og godkjenne stålet.
Kunstige rev er ett av produktene som kan realiseres gjennom ombruk av offshore stål. SuperDock ble kåret til World Changing Idea av FastCompany. Foto: Nordic Circles

H-bjelker, hatteprofiler og andre bærebjelker laget av stål som er hentet direkte ut fra utrangerte skip skal redusere klimaavtrykket i en bransje med store utslipp. I Bergen har Fredrik Barth og John Jacobsen startet Nordic Circles for å skape en ny sirkulær og kortreist verdikjede for stål fra gamle skip og borerigger.

De fleste gamle skip ender sine dager på et opphuggingsverft i Tyrkia, eller på strender i India, Bangladesh og Pakistan der de plukkes fra hverandre med stor risiko for både arbeidernes helse og miljøet. Noen skip samt utrangerte borerigger blir også skrapet ved verft langs kysten på Vestlandet. Stålet blir til stålfliser som skipes til asiatiske stålverk for omsmelting til nytt stål. Det meste av stålet i verden blir resirkulert, men transporten til Asia og omsmelting er energikrevende og fører med seg store utslipp.

Nordic Circles startet for å kortslutte denne runddansen. Det er masse godt stål i gamle skip og borerigger, og Nordic Circles har bevist at det kan utnyttes som materiale i nye byggeprodukter, kortreist her i Norge. Dette kalles oppsirkulering, fordi stålet bearbeides i langt mindre grad før det blir til nye produkter, som for eksempel stålbjelker med et langt lavere klimautslipp.

Standard utfordringer

Samtidig oppstår det det en rekke nye utfordringer, blant knyttet til sertifisering av stålet som skal brukes til bærende komponenter, som en sveiset bjelke. I EU, og Norge, er både stål og dimensjonering regulert gjennom vedtatte standarder, som produsentene må dokumentere.

Dersom gjenbrukt stål fra et skip skal brukes til nye byggeprodukter, mangler det en produsent som kan ta ansvar for stålets egenskaper og kvalitet. I stedet må den som gjenbruker stålet dokumentere at kvalitetskontrollen er utført på riktig måte og at stålkomponentene oppfyller kravene i regelverket. Både nytt og oppsirkulert stål må ha materialsertifikat og oppfylle gjeldende utførelsesstandard, NS-EN 1090-2.

For skip som skal skrapes er ofte materialsertifikater borte, og sporbarheten for stålet har gått tapt. Dermed må stålet testes på nytt. Problemet er at det ikke finnes noe regelverk i Norge eller EU som sier hvordan gjenbrukt maritimt stål skal testes og godkjennes etter gjeldende standarder. CEN – Comité Européen de Normalisation – den regionale standardiseringsorganisasjonen for Europa med medlemmer fra EU- og EFTA-landene har under 2 års tid utviklet et nytt regelverk med formål å gjenbruke stål. Det beregnes bli vedtatt under 2024, og vil da være gjeldende i Norge. Problemet er at det ikke er tilpasset gjenbruk av stål fra maritimt metall som skal brukes i byggebransjen.

Fra produksjon av spunt til Stovner bad

I Sverige har konsulentselskapet Pro Development bidratt til å utvikle en bransjestandard for resirkulert stål, men denne gjelder også for bygg til bygg, og kan ikke automatisk gjøres gjeldende for gjenbrukt maritimt stål. Derfor har en arbeidsgruppe som består av Nordic Circles, Statsbygg, Norsk Stålforbund, Standard Norge og Pro Development tatt tak i den tekniske spesifikasjonen fra Sverige, med mål om å justere den slik at den kan benyttes på maritimt stål.

Tilbakemeldingene i arbeidsgruppen har vært gode og konstruktive, og vi har per i dag et dokument som vi tror på, og som vi skal jobbe videre med, sier arkitektene og forretningsutviklere i Nordic Circles Paul la Tourelle og Ida Wressel.

Klimaversting

Byggebransjen er en klimaversting som vil møte stadig strengere utslippskrav, og aktørene tvinges til å ta grep for å få bedre kontroll over sine klimaregnskap.

Derfor opplever Nordic Circles at stadig flere aktører i byggebransjen banker på døren for å utforske mulighetene med det oppsirkulerte stålet. Det har også resultert i konkrete ordrer; Oslobygg KFs bestilling av oppsirkulert spunt til Stovner bad ble banket ned i bakken i sommer.

Ramming av spunt til Stovner bad, Oslo

Vi får så og si daglig henvendelser fra folk i byggebransjen som er nysgjerrige og interesserte i det vi driver med. Og alle sliter med å finne byggematerialer som kan bidra til å redusere klimaavtrykket i byggeprosjektene deres, sier styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth.

Gjennom tre år med Nordic Circles har Fredrik Barth og John Jacobsen utviklet samarbeid og dialog med en rekke sentrale aktører innen industri og bygg; Green Yard Kleven, AF Gruppen, Skanska Norge, Sintef og Lab Entreprenør er noen av de store aktørene som har engasjert seg i prosjektet.

Vi har brukt mye tid på å få sammen en ny verdikjede, hvor vi har bygget en verdifull og skalerbar bro mellom maritim- og eiendomsbransjen. Sammen søkte vi om Grønn Plattform og har nå fått en tildeling med verdi på over 170 millioner kroner..

Författare
John Jacobsen, Nordic Circles