Universitetslektor i stålkonstruktioner

Aktuellt
Avdelningen för Konstruktionsteknik på Chalmers får en ny universitetslektor med inriktning mot stålkonstruktioner - Mozhdeh Amani

Avdelningen för Konstruktionsteknik på Chalmers får en ny universitetslektor med inriktning mot stålkonstruktioner. Mozhdeh Amani disputerade vid Amirkabir universitet i Iran för fyra år sedan inom stabilitet av tunnväggiga stålkonstruktioner. Mozhdeh har flera års erfarenhet från forskning och undervisning med fokus på stålbyggnad. Mozhdeh kommer – förutom undervisning inom ämnet Konstruktionsteknik – kommer att medverka i forskning, fortbildning och nyttiggörande av forskningsresultat inom ämnet Stålbyggnad med huvudfokus mot hållbarhet.

Mozhdeh Amani