Stålbyggnadsdagen 2020

Aktuellt
Den 22 oktober hölls den årliga Stålbyggnadsdagen helt digitalt. Efter 52 år med endast möjlighet till ”analogt” deltagande tog vi i år, ett stort kliv i den digitala utvecklingen och man kunde följa hela dagen från valfri och smittsäker plats. Många kunniga föreläsare med intressanta ämnen, där några vara på plats på Jernkontoret varifrån programmet sändes, medan andra deltog på distans. Deltagarna kunde också besöka 15 medlemsföretag, varav tre Guldpartners, på det Digitala Mötestorget som sändes mellan varje föredrag och i pauserna.

Om du missade den Digitala Stålbyggnadsdagen kan du ta del av utvalda presentationer från föreläsarna och utställarnas presentationsfilmer här.

Ordförande Peter Salomon och vd Björn Åstedt hälsade alla välkomna och lämnade sedan över till dagens moderator Tomas Alsmarker. Därefter drog förmiddagspasset igång där Anders Sjelvgren, generaldirektören på Boverket, var invigningstalare och berättade om myndighetens framtida roll och regelverk, samt vad klimatanpassningen och pandemin kommer att innebära.

Björn Åstedt och Peter Salomon hälsar alla deltagare välkomna till Stålbyggnadsdagen och inledningstalaren Anders Sjelvgren, GD Boverket gör sig redo på skärmen.

Men anledning av den pågående pandemin berättade sedan Mathias Ternell från Jernkontoret hur stålmarknaden i Europa och Världen ser ut idag och hur kan marknaden och dess aktörer tänkas förändras från dagens pandemiläge.

Tennce Carlsson från Stålbyggnadskontroll tog en blick till andra sidan Östersjön och berättade utifrån sina erfarenheter hur man på ett effektivt sätt kan samarbeta med stålbyggnadsverkstäderna där i projekten här i Sverige. Här kan du se Tennces föredrag.

Efter en paus tog vi sikte på ett klimatneutralt Sverige 2045 där Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, gav ett dagsfärskt läge i HYBRIT-projektet och hur SSAB kommer bli det första stålföretaget i världen som kan levererar fossilfritt stål till marknaden 2026.

Föreläsarna på passet med Klimatanpassning samlade på bildskärmen

Milan Veljkovic, professor vid Delft University, presenterade flera intressanta forskningsprojekt med fokus på återbruk och samverkanskonstruktioner. Kristina Einarsson, Boverkets berättade sedan om de kommande krav på klimatdeklarationer, vilket kommer att påverka alla medlemsföretag i SBI efter 1 januari 2022.

Panu Pasanen på Bionova presenterade sedan den programvara, One Click, för generering av EPD:er för stålbyggnadsbranschen. Läs mer om det här, och se på Panus föredrag här.

Gabriel Sabau hade ett intressant föredrag om höghållfast stål, se det igen här

Efter Lunchpausen fortsatte vi med teknikföredragen om brandteknisk dimensionering från Joakim Sandström och användningen av höghållfast stål till fackverkskonstruktioner från Dan Pada från Nordec. Gabriel Sabau, SSAB, berättade sedan om hur höghållfasta stål påverkar böjknäckning av tryckta element. Gabriels föredrag kan du se här.

Silverbalken 2020 gick till Markus Glaas. Läs mer om det här.

Dagen avslutades sedan med tre inspiratörer. Ricardo Farinha, Sweco Finland, berättar om hur AI kan bidra mot 2045 målen. Menno Rubbens från Cepezed Projects i Nederländerna berättade om fördelar med cirkulärt byggande för fastighetsutvecklare och strategier för att få byggnader som är cirkulära, flyttbara och återbrukbara. Rutger Gyllenram och Tomas Alsmarker rundade sedan av dagen med en diskussion om hur vägen ser ut mot ett hållbart byggande.

Vi ses återigen den 28 oktober 2021 i Stockholm för nästa Stålbyggnadsdag!

Ta del av presentationerna från de flesta föreläsarna på Stålbyggnadsdagen här.

De tre Guldpartnerna, Pretec, SSAB och Sweco, kunde deltagarna besöka i deras digitala mötesrum under pauserna.