Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Aktuellt
Fem nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer kan nu presenteras. De har klarat samtliga kursmoment i kursen SBP-N samt ansökt och erhållit certifieringen av Nordcert.

Staffan Flodmark, Kvarteret Konstruktörer

Din bakgrund och utbildning?
KTH, Väg- och vattenbyggnadsteknik, examen 2006. Arbetat som konstruktör sen dess på Kvarteret konstruktörer.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
En ordentlig genomkörare.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Förhoppningsvis att få fördelar i till exempel upphandlingar.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Bra kursmaterial och utmanande hemuppgifter.

Erik Forsberg, Västanfors Stålbyggnader

Din bakgrund och utbildning?
Jag tog examen som högskoleingenjör i byggnadsteknik med inriktning konstruktion på Mälardalens Högskola i Västerås 2016. Började min karriär inom branschen som konstruktör redan 2010 på Västanfors Stålbyggnader

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
En bra fördjupning men även repetition från det man tog med sig från högskolan. Det har gett mig en ökad kompetens och bredd i ämnet stålkonstruktion. Det har även gett mig en bättre förståelse för hur eurokoderna och reglerna ska tolkas och en bra inblick i hur mina branschkollegor arbetar.

Vilka möjligheter ser du framför dig som CSK?
Dels för att bättre kunna hjälpa till arbetsgivaren att marknadsföra företaget som en självklar partner till de kunder som är intresserade av att bygga stålbyggnader. Dels för den egna utvecklingen, men även att följa med de ökande kraven som ställs på konstruktörer och branschen i sin helhet.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Möjligheten att kompetensutveckla och öka förståelsen inom ämnet stålkonstruktion är inte bara bra för individen, utan det stärker även kompetensen i hela branschen oavsett om man går i mål med certifieringen eller ej. Att få möjligheten att utbyta erfarenheter med övriga deltagare är uppskattat.

Viktor Hammar, PE Teknik & Arkitektur

Din bakgrund och utbildning?
Civilingenjör Samhällsbyggnad från KTH. Har varit yrkesverksam sedan 2014 och har arbetat på PE Teknik & Arkitektur sedan 2019.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
Kursen har varit bra repetition av teorin från skolan men framför allt har vissa kursmoment berört områden där jag inte tidigare hade någon erfarenhet vilket var väldigt intressant att få lära sig. Jag har haft stor nytta av det jag lärt mig under kursen i mitt arbete.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Jag hoppas att certifieringen ska leda till fler intressanta projekt och möjligheten att delta i projekt där kunden ställer högre krav på konstruktörens kompetens.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Bra och kunniga föreläsare. Kul att träffa andra konstruktörer från hela landet. Inlämningsuppgifterna och tentamen gav även möjligheten att få feedback på det man lärt sig.

Fredrik Pettersson, Kåver & Mellin

Din bakgrund och utbildning?
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik vid Uppsala Universitet med examensår 2014. Under utbildningen gjorde jag ett års heltidspraktik på Kåver & Mellin AB i Stockholm. Därefter har jag blivit kvar inom företaget och flyttat med två gånger vid uppstart av nya kontor inom koncernen. Först med vårt Uppsalakontor år 2013 och sedan som delägare i vårt nystartade kontor i Tierp, år 2020.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
Utbildningen var en omfattande genomgång av både konstruktions- och utförandefrågor som dels har fungerat som uppfräschning av gamla kunskaper, men även gett lite mer djupgående kunskaper inom vissa områden.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Förhoppningsvis kan det leda till ännu fler intressanta stålbyggnadsjobb. Ett kunskapsintyg inom stålkonstruktion som jag tror kommer vara en viktig spetskompetens att kunna visa upp.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Framför allt en väldigt bra och intressant kurs. Kunniga och engagerade föreläsare och ett mycket gediget kursmaterial som jag kommer ha nytta av.

Fredrik Tranblom, Kåver & Mellin

Din bakgrund och utbildning?
Jag tog min examen som högskoleingenjör vid Uppsala Universitet 2009 och har sedan dess arbetat på Kåver & Mellin AB där min roll idag är som uppdragsansvarig konstruktör.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?
Föreläsningarna har gett mig en del repetition från tidigare utbildningar men även en hel del nya kunskaper inom stålbyggnad. Exempelvis dimensionering av kranbanebalkar och mycket om utförande och kontroll. Att få tillfälle att lösa uppgifter för hand som jag annars löst med datorprogram har gett mig en större förståelse för stål som material.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?
Med mina nya kompetenser hoppas jag få arbeta i många nya, större och spännande stålprojekt och fortsätta utvecklas som konstruktör.

Har du något annat positivt att tillägga om CSK?
Kursen har varit mycket bra, duktiga och engagerade föreläsare. Jag tycker speciellt hemuppgifterna var bra, utmanande och gav en bra förståelse.

Här kan du se samtliga Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Vill du också bli en Certifierad Stålbyggnadskonstruktör?

Till en början ska du anmäla dig till SBIs kurspaket SBP-N

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3×2 kursdagar som ges under perioden september – december hos oss på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. SBP-N ligger till grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör.
Läs mer om kurspaketet SBP-N här!
Anmäl dig här!