Nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Aktuellt
Fyra nya Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer kan nu presenteras. De har klarat samtliga kursmoment i kursen SBP-N samt ansökt och erhållit certifieringen av Nordcert.

Haris Vejzovic, POJI

Din bakgrund och utbildning?

Har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Karlstads Universitet. Sedan examen 2019 har jag arbetat som beräkningsingenjör på POJI med att utveckla och ta fram effektiva flöden för dimensionering av flerbostadshus.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?

Utbildningen har gett mig en bättre förståelse för varför vi gör som vi gör och om hur viktigt det är med sömlös kommunikation mellan olika instanser inom projektering av olika slag. Har även plockat med mig nyttiga insikter från andra kursdeltagare som jobbar inom liknande områden som vi kan applicera på våra arbetsprocesser.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?

Idag finns inga kompetenskrav i Sverige om att det är något man måste vara för att utföra ett visst projekt, men i våra grannländer har man tillämpat detta och kan mycket väl komma till Sverige också. Förutom det så stärker intyget vår kompetens inom företaget, öppnar upp möjligheter för nya kunder samt ger våra befintliga kunder extra trygghet i våra leveranser.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifieringen av Stålkonstruktörer?

Man får med sig väldigt mycket nytt och många nya lärdomar på få antal kurstillfällen! Väldigt kul att få träffa kunniga och experter inom det området man själv verkar i. Intressanta diskussioner både med föreläsare och andra kursdeltagare.


Lazar Gospavić, Structor Bygg Malmö

Din bakgrund och utbildning?

Jag har en civilingenjörsexamen från Belgrads Universitet, inriktning konstruktionsteknik. Sedan 2016 har jag arbetat på Structor Bygg Malmö och i nuläget jobbar jag som ansvarig konstruktör och stålprojekteringsledare.

Genom min karriär har jag haft möjlighet att arbeta med dimensionering, modellering, detaljering, samordning, uppdragledning i olika typ av projekt. Från mina tidigare anställningar har jag även fått en internationell erfarenhet från flera länder och olika beräkningskoder.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?

Väldigt bra strukturerad utbildning med intressanta och omfattade hemuppgifterna som gav mig en chans att fräscha upp kunskaper från skolan, samt fördjupa mig i vissa ämnen. Samt var det väldigt intressant att lära känna konstruktörer från olika delar av Sverige och diskutera tekniska lösningar inom stålbyggnadsbranschen.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?

Jag hoppas att utbildningen kommer att leda till möjligheten för mig och mitt team att arbeta på stora och utmanande projekt i Sverige såväl som internationellt.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifieringen av Stålkonstruktörer?

Certifieringen har gett mig stämpelbevis på min kompetens inom ämnet samt så har jag lärt känna fantastiska föreläsare och kollegor som jag hoppas hålla kontakten med länge framöver.


Mattias Livfors, WSP

Din bakgrund och utbildning?

Jag har civilingenjörsexamen från KTH och har arbetat på WSP sedan jag tog examen 2016. Jag arbetar mycket med olika beräkningsuppgifter i stål och betong och främst inom ombyggnad.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?

En hel del nya kunskaper och repetition av äldre kunskaper. Intressanta diskussioner med kurskollegor som ger nya erfarenheter.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?

Jag ser det främst som ett kvitto för mig själv men tror även att det kan vara fördelaktigt för att få nya spännande ståluppdrag.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifieringen av Stålkonstruktörer?

Jag tycker det har varit en väldigt trevlig och givande utbildning där man dessutom fått möjlighet att dela erfarenheter med likasinnade runt om i landet.


Omid Sulaiman, NCC Teknik

Din bakgrund och utbildning?

Jag är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad vid Lunds tekniska högskola. Har därefter arbetat som allmänkonstruktör i ca 8 år, varav 5,5 år på NCC teknik & hållbarhet. Jag har arbetat som ansvarig konstruktör med alla möjliga typer av projekt i samtliga byggskeden. Speciellt roligt tycker jag att det är att vara med i ett tidigt skede i projekten eftersom man då har möjlighet att styra den konceptuella utformningen.

Vad har utbildningen och kursdagarna gett dig som konstruktör?

Tack vare mycket duktiga föreläsare och diskussioner med härliga kurskamrater från hela landet har man fått en djupare förståelse för stålkonstruktioner där teoretisk kunskap varvats med praktiska exempel. Känner att jag kommer ha stor nytta av mina kunskaper i arbetslivet.

Vilka möjligheter ser du framöver för dig som CSK?

Att ta mig an ännu fler spännande och utmanande projekt.

Har du något annat positivt att tillägga om Certifieringen av Stålkonstruktörer?

Det är skönt att ha sin kompetens verifierad, både för mig själv och för framtida kunder. Jag hoppas även att byggbranschen ställer högre krav på konstruktörer eftersom jag tror att vi har en mycket viktig roll i att kunna bygga materialoptimerat utan att tumma på säkerheten.


r kan du se samtliga Certifierade Stålbyggnadskonstruktörer

Vill du också bli en Certifierad Stålbyggnadskonstruktör?

Till en början ska du anmäla dig till SBIs kurspaket SBP-N

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3×2 kursdagar som ges under perioden oktober – december 2022 hos oss på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. SBP-N ligger till grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör.
Läs mer om kurspaketet SBP-N och anmäl dig här!

Senaste kursårgången på SBP-N, hösten 2021