Ny utfackningsvägg

Aktuellt
Tätt hus snabbt, skräddarsydda lösningar för varje projekt, samt dessutom klimateffektivt och levererat ”just-in-time” tillsammans med övriga leveranser till bygget. Fördelarna är många för den som väljer Skandinaviska Byggelements utfackningsvägg tillsammans med bärande betongstomme. Utfackningsväggen finns nu i en ny och uppdaterad variant, med ännu bättre miljöegenskaper.

Det innebär att Skandinaviska Byggelement ytterligare stärker sin position som en av landets ledande helhetsleverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade byggelement.

Vår utfackningsvägg är en viktig pusselbit i vårt totala erbjudande. Som helhetsleverantör vill vi se till våra kunders alla behov, och utfackningsväggar är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för byggnader med bärande betongstomme, säger Emma Ljungström, projektledare på Skandinaviska Byggelement.

Utfackningsväggen består av ett regelverk av stål och en väderskiva. Den levereras helt skräddarsydd efter kundens behov. Tack vare standardiserad och väderskyddad produktion i fabriksmiljö kan väggarna tillverkas snabbt, säkert och effektivt.

En av de stora fördelarna med att välja prefabricerade utfackningsväggar är att du får en tät byggnad väldigt snabbt. Att minimera exponering för väder och vind under byggtiden är ju alltid en trygghet. Vi använder också oorganiska material som stål, vilket gör att väggarna står emot mögeltillväxt på ett bra sätt, berättar Emma Ljungström.

Det finns även fördelar att hämta ur klimatsynpunkt, säger hon. Bland annat genererar den prefabricerade utfackningsväggen minimalt med materialspill på byggarbetsplatsen. Detta tas istället om hand på ett kontrollerat sätt i fabriken.

Kostnadsmässigt kan utfackningsväggen erbjuda kunderna fördelar. Det handlar både om att kunna minimera hyrestid för kranar och ställningar, och möjligheten att beställa montage av fönster, pelare och valvavstängare med skyddsräckesfästen monterade direkt.

I och med att vi som helhetsleverantör kan samordna med övriga leveranser till bygget så blir det väldigt enkelt och smidigt för kunden. Vi levererar ”just-in-time” och då blir det möjligt att minska till exempel hyrestiden för kranar och vänta med ställningar till sent i projekten, vilket sparar både tid och pengar. Vi kan också erbjuda tillval som gör att det krävs färre moment på arbetsplatsen. Till exempel så är det bra ur arbetsmiljösynpunkt om fönster och pelare kan monteras i förväg, eftersom det blir färre tunga lyft, säger Emma Ljungström.

Förutom att beställa montage av fönster, pelare och valvavstängare i väggarna så är det förstås också möjligt att komplettera med håltagning och brandisolering av pelare. Alla ingående material är självklart registrerade hos Svanens husproduktportal och Byggvarubedömningen.

Webbplats: www.byggelement.se
Film: www.dreambroker.com/channel/fxjqegbv/vnzblww8