Höghållfast stål – Dimensionering och utförande

Aktuellt
Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra besparingar av flera tiotals procent iform av vikt och koldioxidutsläpp samt också besparing av kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fördelar ökar användningen av höghållfast stål för bland annat pelare, avväxlingar, fackverk och brobalkar. Det är också troligt att användningen accelerera i takt med att behovet av att reducera koldioxidutsläpp ökar.

Publikationen går igenom skillnader mellan att använda höghållfast stål, här S420 till S700, jämfört med stål av konventionell hållfasthet d.v.s. S355. Syftet är att underlätta att föreskriva, dimensioner och tillverka komponenter av mer höghållfast stål i enlighet med europeiska standarder tillsammans med de svenska nationella valen i Boverkets EKS 11. Handboken inkluderar en produktöversikt av tillgängligheten av material i högre hållfasthet. Genomgång av seghetsegenskaper, utmattning, brand och dimensioneringsaspekter för samverkanskonstruktioner med flera tillämpningar.

Fyra beräkningsexempel illustrerar steg för steg dimensionering med högre hållfasthet och ger exempel på besparingspotential jämför med en konstruktionslösning i S355. 

Jämförelse av bärförmåga för valsad pelare av S460 kontra S355, med en ökning upp till 43 % i det aktuella fallet.

Handboken är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av en engelsk handbok från SCI. Arbetet har utförts av Erik Forsgren på Stålbyggnadsinstitutet. Kvalitetskontroll har gjorts av professor Ove Lagerqvist på ProDevelopment. I arbetet har även andra nationella experter inom olika områden bidragit till handbokens innehåll.

Handboken finns tillgänglig i SBI:s webbshop för köp eller för digital läsning direkt på hemsidan för anställda på SBI:s medlemsföretag.

Författare
Erik Forsgren, SBI