BE Group – En ledande aktör och samarbetspartner

Aktuellt
BE Group är ett av Nordens ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium. Företaget startades i Malmö i slutet av 1800-talet och har idag sin huvudsakliga verksamhet i länderna runt Östersjön.
BE Groups nya produktionslinje med maskiner från Ficep/Iberobot

BE Group är en oberoende leverantör av högkvalitativt stål och vill skapa värde för sina kunder genom en personlig kontakt vid inköp såväl som en hög servicegrad för levererade produkter med olika typer av förbehandling. Produktionsservice är någonting som har ökat stegvis under åren. Inom kort kommer man även att erbjuda kunder miljödata för produkterna genom miljövarudeklarationer (EPD).

BE Groups historia tar sitt avstamp 1885 då bröderna Hans och Jöns Edstrand grundar Bröderna Edstrand. Familjeföretaget har sin bas i Malmö och erbjuder handelsstål till i första hand den lokala industrin. Företaget växer kraftigt under 1900-talet och etablerar successivt verksamhet med lager, produktion och distribution över hela landet och är även verksamt inom andra områden, exempelvis produktion av tegel, kätting, spik och tråd. Under andra halvan av 1900-talet koncentrerar företaget sin verksamhet successivt på handelsverksamheten inom stål och metaller och de producerande enheterna avyttras.

Delar av lagret för långa stålprodukter i BE Groups huvudlager i Norrköping

Bolaget stannar i familjen fram till 1988, då Trelleborg AB tar över ägandeskapet fram till 2006 då bolaget noteras på Stockholmsbörsen under koncernnamnet BE Group AB.

I slutet av 1990-talet etablerar bolaget enheter i flera länder runt Östersjön, och expansionen fortsätter i början av 2000-talet med nya etableringar. 2008 bildas joint venture-alliansen ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad och 2010 införlivas även Lecor Stålteknik i koncernen.

Efter 80 år på samma adress flyttar huvudkontoret 2017 till nya moderna lokaler på Krangatan i Malmö. Flytten är en del av en omfattande omstrukturering i syfte att effektivisera produktion och administration, öka flexibiliteten och vässa företagets erbjudande ytterligare. År 2020 – efter nästan ett och ett halvt sekel i Malmö – centraliserades den svenska lager- och produktionsverksamheten till Norrköping. Samtidigt investerar bolaget drygt 60 miljoner kronor i en ny automatiserad produktionslinje. Investeringen är en av de största i företagets historia och gör Norrköpingsenheten till ett av norra Europas modernaste och mest effektiva stålservicecenter.

Översiktsbild av hallen med nya produktionslinjen och stora delar av lagret för långa stålprodukter.

Våren 2020 startade produktionen vid BE Groups nya automatiserade produktionslinje i Norrköping. Den nya produktionslinjen är en av de modernaste i norra Europa. Leverantör är italienska FICEP (Iberobot), världsledande på den här typen av utrustning för integrerad bearbetning av stål. Det är första gången en anläggning med den här kapaciteten levereras till någon av de nordiska länderna. Totalt handlar det om en investering på drygt 60 miljoner kronor. Utöver transportbanor och överlämningsbord, där allt material hämtas och lämnas automatiskt, består den nya produktionslinjen av tre integrerade produktionsceller:

  • en för blästring och målning,
  • en för kapning, borrning, gängning, och fräsning samt
  • en för enbart kapning och märkning.
Att man går över från klingkap till bandkap ökar precisionen ytterligare.

I den nya anläggningen kan alla moment utföras i en automatiserad process som skapar nya förutsättningar för produktionen. Materialet CNC-bearbetas och att man går över från klingkap till bandkap ökar precisionen ytterligare. Även produktionssäkerheten påverkas positivt när all måttsättning – för till exempel märkning och håltagning – nu styrs digitalt.
En av fördelarna med den automatiserade produktionslinjen är att många av de tidsödande moment som tidigare utfördes manuellt, exempelvis lyft och förflyttningar med truckar och traverser, minimeras. Detta minskar risken för skador på både material och personal.

En annan fördel är att allt stål utnyttjas maximalt, vilket innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

En av de nya kaparna med delar av stållagret i bakgrunden.

Läs mer på Internet
www.begroup.se

Författare
Lars Hamrebjörk / Erik Forsberg

Mats Ahnberg och Andreas Rustan utanför anläggningen i Norrköping