Bästa examensarbete inom stålbyggnad 2023

Aktuellt
På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2023 ut till Henrik Ruuth och Niklas Thuresson från Lunds Tekniska Högskola.
Henrik Ruuth och Niklas Thuresson tillsammans med Peter Collin från Structorstiftelsen, och SBIs vd
Björn Åstedt.

Handledare har varit Professor Kent Persson, LTH och Karsten Lyby, Sweco. Examinator: Professor Per-Erik Austrell, LTH. Stipendiet finansieras av Structorstiftelsen.

PrismotiveringExamensarbetet behandlar dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar i stål. På grund av dessa broars höga förhållande mellan styvhet och vikt är inte sällan dynamiska kriterier snarare än bärförmåga dimensionerande. De dynamiska egenskaperna är dock mer komplicerade att gaffla in än bärförmåga.
Examensarbetet presenterar en omfattande parameterstudie med syftet att bestämma de viktigaste parametrarna vad gäller dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar. Beräkningar görs med FEprogrammet Abaqus i kombination med Pythonscript för generering av modeller och analyser av dessa.
Det är ett intressant arbete och rapporten är tack vare sin föredömliga disposition trevlig att läsa. Arbetet är därför väl förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2023.

Här kan du läsa en artikel av Henrik och Niklas om sitt examensarbete.