Stålbyggnadsdagen 2023

Aktuellt

Årets Stålbyggnadsdag hölls på Stockholmsmässan med stålbyggnadsmiddagen på Vasateatern. Det var ett brett program med parallella pass att välja bland för de cirka 220 deltagarna. På mötestorget kunde man under kaffepauserna och lunchpausen inte bara träffa de utställande medlemsföretagen utan även passa att testa laserscanning, HFMI-behandling och mycket mer vid ”prova-på-hörnan”. Under dagen delades även Stålbyggnadspriset ut till Varvsbron i Helsingborg.

Återbrukspasset på Stålbyggnadsdagen

Aktuellt, Hållbarhet

En viktig del i stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete är återbruket av konstruktionsstål. På Stålbyggnadsdagen 2023 delade några av branschens främsta återbruksexperter med sig av sina insikter och erfarenheter under Återbrukspasset. Resultatet blev en inspirerande och lärorik timme tillsammans med Wylliam Husson (ProDevelopment), Pelle Beckman (IVL Svenska Miljöinstitutet), Patrik Bjelovuk (Tibnor) och Thomas Larsson (Stena Stål), samt en sal full med nyfikna yrkespersoner från olika delar av Stålbyggnadsbranschen. Som moderator på Återbrukspasset, fick jag en unik inblick i den senaste utvecklingen på detta område och jag är glad att få dela några av de mest tankeväckande ögonblicken med er.

Analys av komfortvibrationer i gång- och cykelbroar

Aktuellt, Konstruktion, Stålbroar

Gång- och cykelbroar i stål är oftast statiskt dimensionerade för att vara slanka, lätta och flexibla som strukturer. Detta betyder dock att när fotgängare använder bron kan deras fotsteg orsaka resonans med strukturen. Då måste kostsamma ändringar utföras om bron inte är utformad mot dessa fenomen tidigt i projekteringsstadiet. Att på förhand veta vilka broar som kommer att vara känsliga för dessa vibrationer möjliggör tidiga justeringar. På detta sätt kan materialets utnyttjande ökas vilket inte bara är kostnadseffektivt utan också gör brobyggande mer miljömässigt hållbart. Detta examensarbete utredde vilka parametrar som var kritiska för broarnas skydd mot dynamiska problem.

Bästa examensarbete inom stålbyggnad 2023

Aktuellt

På Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2023 ut till Henrik Ruuth och Niklas Thuresson från Lunds Tekniska Högskola.

Håltagning och plåtbrickor enligt EN 1090-2

Konstruktion

Håltagning kan vid första anblicken verka relativt enkelt, ett hål är väl ett hål? Men för stålbyggnation så definierar EN 1090-2 genom vilken tillverkningsmetodik håltagningen får ske för respektive utförandeklass i samband med vilken typ av förband som avses användas.

Årets mottagare av Silverbalken – Thomas Darholm

Aktuellt

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delades ut för 49:e året i rad och togs emot av Thomas Darholm vid en ceremoni under Stålbyggnadsdagen 19 oktober.

Världens första byggnad med fossilfritt stål

Aktuellt, Hållbarhet

Peab och SSAB har tagit nästa steg i sitt samarbete och presenterar nu tillsammans med Ruukki Construction och fastighetsbolaget Wihlborgs världens första byggnad med fossilfritt stål i Lund, Sverige. Byggnadens vägg – och takkonstruktioner har projekterats och producerats av Ruukki Construction. Delar av byggnaden är tillverkade med SSAB:s fossilfria stål.

Varvsbron vann Stålbyggnadspriset 2023

Arkitektur

Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Varvsbron som akrobatiskt spänner över hamnbassängen i Helsingborg.

EN 15804+A2 – Ett år efter implementering

Hållbarhet

Vad innebär EN 15804+A2 EPD-data för dig och hur kan du övergå till att använda dem i dina LCA-beräkningar?
Det nya tillägget i standarden EN 15804+A2 (Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler) har varit obligatorisk för tillverkare i ett helt år nu. Den här artikeln belyser utmaningar med övergången och vad den innebär för dig.

Pilotprojekt – klimatbesparing på 97 procent för återvunnet stål

Hållbarhet

För drygt ett år sedan påbörjades samarbetet mellan Sweco, Tibnor och DEKRA, för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Nu har det första återbrukade stålet sålts och monterats, och resultatet är positivt: en klimatbesparing på 97 procent, samtidigt som priset inte överstiger det för nytt stål.

Förbehandling – Grunden till Ytbehandlingens kvalitet

Ytskyddstipset

Starten för all ytbehandling utgörs av underlaget som ytbehandlingen utförs på. Begreppet förbehandling inkluderar i dagligt tal både mekaniskt utförande och renhet samt råhet. Alla tre parametrarna påverkar ytskyddets livslängd på konstruktionen. Detta kan lätt leda till missuppfattningar och fel utförande om man inte tydligt specificerar kraven vid upphandling eller på ritning etc. Det är viktigt att känna till de olika förbehandlingskraven samt hjälpmedel för att specificera dessa.

Globen byggs om invändigt för en ny publikupplevelse

Aktuellt, Konstruktion

Hur kan man skapa en bättre stämning, intimitet och akustik i Globen för alla typer av evenemang? – NCC ska under 2024 renovera och modernisera Avicii Arena / Stockholm Globe Arena. Man tillför en ny stålkonstruktion (ca 1000 ton) vilken monteras runt ekvatorn i arenarummet som grund för ny rigg och ett nytt skjutbart akustiktak som också kompletteras med ett elektro-akustiskt ljudsystem. Befintliga läkare C rivs och ersätts av gondollounger som kommer att tillföra en helt ny publikupplevelse. Skjutbara teleskopläktare och nuvarande 14 000 läktarstolar ersätts och effektiviseras.